Aperio

Porodnice Pelhřimov

21.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
Kontakt
tel. 565355538,55 (ústředna) , hospital@hospital-pe.czwww.hospital-pe.cz
Primář
MUDr. Tomáš Svoboda, tel. 565 355 551, tsvoboda@hospital-pe.cz
Vrchní sestra
Jitka Plášilová, tel. 565 355 552, jplasilova@hospital-pe.cz
Kurz předporodní přípravy
pí Davidová, pí Hlaváčková (porodní asistentky), tel. 565 355 530
Těhotenské cvičení
Jana Kocourková, pí Moučková, tel. 565 355 403, jkocourkova@hospital-pe.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy i jejich doprovod. Kurz trvá 4 hodiny a je rozdělen do 3 lekcí. Vede jej porodní asistentka a lékař. Účast na něm je dobrovolná.

Pro ženy a jejich doprovod může porodnice uspořádat také jednorázovou informativní schůzku o průběhu porodu v případě, že o to sami požádají.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a jógu.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Ženu mohou doprovázet k porodu 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Porodnice považuje porodní plán za závazný (pro personál).

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti a jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje, nikoliv klasické sály.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Doprovod k porodu může být přítomen 1. době porodní.

Klystýr, holení ani zákaz pití nejsou nutné, ženy si o nich rozhodují samy. Zákaz jídla rovněž není nutný.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

Z farmakologickýc metod tišení porodních bolestí je k dispozici Epidurální anestezie, která je poskytována vcelku bez omezení a, personál ji ženám sám nabízí i bez lékařské indikace. Dále pak analgetika, která jsou nabízena méně častěji než epidurální anestezie.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodního vaku, ribstole, porodní stoličky, sprchy, vany poslechu hudby a aromaterapie. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Častěji jsou nabízeny nefarmakologické metody tlumení porodních bolestí.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena vždy stěhuje do jiné místnosti. Část místností, kde probíhá samotný porod, je zařízena jako klasické porodní sály. Dvě místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje („letiště", nábytek, TV, HiFi, sociální zařízení). Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může vybrat z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle, na louce. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a tatáž s upoutanýma nohama.

Porod do vody je možný. V roce 2012 však žádné porody do vody neproběhly.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu. Rodičky nejsou překládány na jednotku intenzivní péče, ale na oddělení šestinedělí. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli nebo na porodním vozíku.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod zůstat s rodičkou na poporodním pokoji a na oddělení šestinedělí dle přání rodičky. Po celou tuto dobu je děťátko, pokud je v pořádku, s rodičkou. Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o předchozí výslovný souhlas s oddělením od dítěte. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Doprovod může být přítomen u poporodních vyšetření dítěte. K přerušení pupečníku dochází po dotepání pupečníku.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k matce po fyziologickém vaginálním porodu i po porodu císařským řezem. V případě porodu s komplikacemi a v případě předčasného porodu bonding podporován není. Podpora bondingu probíhá tek, že dítě je přiloženo k prsu matky, aby mohlo být zahájeno kojení.

Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností, novorozenci s nízkou poporodní hmotností nebo se závažnými komplikacemi jsou převáženi do Českých Budějovic.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá bezprostředně po porodu bez ohledu na způsob porodu, tj. i po císařském řezu, nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V roce 2012 počet dětí, které byly při propuštění z porodnice výlučně kojeny dosahoval 94,5 %.

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Na oddělení šestinedělí je 7 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici telefon. Oddělení šestinedělí má 3 nadstandardní pokoje, což není dostatek pro všechny zájemkyně. Ne na všech pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 13,00 do 16,30hod. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení. Kromě toho jsou návštěvy možné také ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, a to rovněž denně, od 10,00 do 18,00hod.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění ani návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby ženám s postižením vždy dle individuálních potřeb. Porodnice se snaží vyhovět hendikepovaným rodičkám dle typu jejich postižení. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Porodnice nenabízí návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, rusky, německy a maďarsky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od roku 2006 má titul „baby-friendly hospital".

Porodnice umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurzy: zdarma

Doprovod rodičky k porodu: 500 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300 Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 584 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 27,3 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

25. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 14

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství