Aperio

Porodnice Neratovice

20.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, ALMEDA, a.s., Městská nemocnice Neratovice
Typ zařízení
privátní
Adresa
Alšova 462, 277 11 Neratovice
Kontakt
www.almeda.czgynekologie@almeda.cznemocnice@almeda.cz
Primář
MUDr. Katarína Csicsaiová, tel. 315 636 306, csicsaiova@almeda.cz
Vrchní sestra
Dita Schniererová, Dis., tel. 315 637 480, vrchni.gynekologie@almeda.cz
Kurz předporodní přípravy

Pavlína Ptáčková (staniční sestra)

(pověřený pracovník)


Těhotenské cvičení
-

Služby před porodem

Porodnice pořádá informační schůzky s výkladem porodní asistentky každé pondělí od 15-18 hodin.

Registrace k porodu není nutná. Pokud je klientka rozhodnutá rodit v této porodnici, je zapotřebí od 36. týdne navštěvovat poradnu v rámci gynekologické ambulance, v tomto období probíhá i monitor.

Porodnice pořádá prohlídky porodnice každé pondělí od 16 hodin.

Podmínky k porodu

V porodnici jsou 2 samostatné porodní sály s nadstandardními polohovatelnými lůžky.

K porodu smějí ženu doprovázet obvykle 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (přítomnost staršího sourozence novorozence není možná) a přátel to může být i porodní asistentka nebo lékař, kteří nepatří k personálu porodnice. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila, jako doprovodu, ale vždy záleží na konkrétní situaci. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Považuje porodní plán za závazný kromě přání vedoucích ke konfliktu se zákonem.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Během porodu o rodičku pečuje tým - lékař, porodní asistentka, sanitárka, doprovod - každý má svůj úkol a není možné kohokoliv z procesu vyřadit. Pokud si žena přeje rodit výhradně s porodní asistentkou, jej jí to umožněno tak, že porodní asistentka rodí a lékař asistuje.

Pro první dobu porodní má porodnice k dispozici 5 jednolůžkových a 5 vícelůžkových pokojů.  Na jednolůžkových pokojích tráví ženy pouze první dobu porodní a poté přecházejí na nadstandardní nebo klasický porodní sál. Ženy, které se připravují na porod na vícelůžkovém pokoji, mohou v kterékoli fázi první doby porodní přejít na porodní sál.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr ani holení se rutinně neprovádí. Zákaz jídla a pití nejsou nutné, ženy si o nich mohou rozhodnout samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní. Ve 2. době porodní je monitoring kontinuální.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balón, žíněnka, porodní stolička), aromaterapie. Nejlepší zkušenosti mají s využitím teplé lázně s aromaterapií - oleje firmy ATOK.

Z farmakologických metod je nečastěji používanou metodou epidurální anestezie, je možné využít též analgetika a spasmolytika.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy přechází na porodní sál. Porodnice má k dispozici dva porodní sály – každý sál je vybaven nadstandarním porodním lůžkem. V obou rodí pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v sedě na porodní stoličce. Nejběžnější poloha pro porod je vsedě na lůžku s podepřenými zády nebo v případě zájmu na porodní stoličce. Porod do vody není možný.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Lékař vždy informuje ženu o možném postupu a jeho alternativách v daném konkrétním případě.

Císařské řezy jsou prováděny přednostně v lokální anestezii (SAB - varianta epidurálu). U porodu císařským řezem na operačním sálu nemůže být přítomen doprovod rodičky, a to z prostorových a hygienických důvodů. Partner/tatínek však může být přítomen hned u prvního ošetření novorozence. V případě císařského řezu nejsou maminky překládány na jednotku intenzivní péče, ale zůstávají na oddělení. Je tak možný, co nejuzší kontakt matky s novorozeným dítětem. Žena je personálem podporována v kontaktu s dítětem a postupné péči o něj. Za pomoci rodiny a dětských sester může matka novorozence přiložit k prsu bezprostředně po příchodu z operačního sálu. Porodnice umožní doprovodu žen po císařském řezu, aby se mohl na samostatném pokoji, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Po porodu není dítě od matky odděleno, pokud to dovolí jejich zdravotní stav. U vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod ženy. V případě oddělení dítěte je matka požádána o výslovný souhlas. Pokud žena odmítá dát souhlas (i vpřípadě, že rodila císařským řezem)je dítě vyšetřeno až po 2 hodinách – v přítomnosti matky, nebo v druhém případě – negativní reverz. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá na operačním sále. Je podporován oční kontakt.

K přerušení pupečníku dochází dle přání matky a stavu dítěte, tj. i po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou nepřetržitého kontaktu matky s dítětem. Bonding je podporodván v případě fyziologického vaginálního porodu a rovněž v případě vaginálního porodu s komplikacemi. Porodnice nemá novorozeneckou jednotku intenzivní péče. O převozu dítěte rozhoduje převozová služba. Matka je přeložena za dítětem v případě volné kapacity v dané nemocnici.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Porodnice dodržuje 6 z 10ti bodů k úspěšnému kojení:

 • Nemá písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu - nepraktikuje v tomto žádné rutinní postupy.
 • Neškolí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Na základě dohody s matkou, individuálně, dává kojeným novorozencům náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Nepovzbuzuje zakládání skupin dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti porodnice nenabízí.

Na oddělení šestinedělí je 5 nadstandardních jednolůžkových, 1 dvoulůžkový, 1 trojlůžkový a 4 čtyřlůžkové pokoje. Jako nadstandardní jsou hodnoceny jednolůžkové a dvoulůžkový pokoj, které jsou navíc vybaveny TV, lednicí, kvalitnějšími postelemi. Umožňují rovněž nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Pokoje se liší cenou za ubytování. K dispozici je 1 vícelůžkový pokoj, kde se za ubytování nepřiplácí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. V případě vícelůžkových pokojů do 20,00 hodin, poté pouze na chodbách. Starší děti rodiček mohou na návštěvy na pokoje bez omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny, dětská kosmetika a spodní prádlo na jedno použití.

Na všech pokojích je samostatné sociální zařízení.

Na jednolůžkových pokojích může s ženou pobývat rodinný příslušník.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. den. Po císařském řezu žena obvykle odchází 4. den dle zdravotního stavu.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje, ale ne sociální zařízení. Personál porodnice je ochoten maximálně pomoci. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem na jednolůžkovém pokoji. Nabízí možnost absolutního soukromí pro matku a rodinu v rámci nadstandartních pokojů.  Na těchto pokojích může přespat i otec, a tak má rodina možnost trávit společně s miminkem veškerý čas strávený v naší porodnici. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Některé porodní asistentky a sanitárky ovládají znakovou řeč.

V nemocnici/porodnici není k dispozici psycholog/žka. Je možná spolupráce s externím psychiatrem/ou a jinak je možné dostat kontakty na psychology/žky mimo nemocnici.

Porodnicei spolupracuje s  duchovním na případné přání klientek.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Personál porodnice je schopen komunikovat s klientkami anglicky a rusky.

Ceny za služby

Ceník je k dispozici na webu nemocnice www.almeda.cz:

Rodinný příslušník u porodu: bezplatný, příp. 600Kč

Nadstandardní pokoj: 1200 - 1400Kč/den

Pokoj pro pobyt včetně doprovodu: + 500Kč/den

Aktualizace medailonu

9. 4. 2013

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz