Aperio

Poslání, cíle, činnost

15.11.2016 |

VIZE

Chceme společnost, ve které

 • všichni rodiče bez rozdílu mají nezastupitelné postavení,
 • potřeby a role rodičů a rodiny jsou respektovány,
 • si všichni uvědomujeme význam rodičovství pro naši budoucnost,
 • rodiče mají dobré podmínky na trhu práce,
 • stát, obce a zaměstnavatelé aktivně podporují rodiče,
 • rodiče mají dost času, kompetencí, financí a informací být rodiči,
 • ženy a muži mají rovné postavení v rodině i na pracovním trhu.

POSLÁNÍ

Naší činností pomáháme

 • společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám,
 • vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství,
 • rodičům růst spolu s jejich dětmi,
 • rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti,
 • vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí,
 • zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy,
 • přinášet do společnosti nová témata a trendy.

APERIO - leták strana 1APERIO - leták strana 2

APERIO leták ke stažení ZDE - formát PDF, velikost 221 KB.

ČINNOST

Vzdělávání

pořádání kurzů, seminářů, besed, workshopů, konferencí a diskusních setkání; budování informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na rodičovskou problematiku.

Výzkum a odborné analýzy

výzkumná šetření a odborné analýzy (zejména sociologické, legislativní a ekonomické), publikování výsledků a spolupráce na výzkumu s ostatními zeměmi Evropy.

Publikační činnost

vydavatelské a překladatelské projekty v oblasti odborné i osvětové literatury.

Spolupráce s médii

zveřejňování získaných informací prostřednictvím tisku, rozhlasu, TV, filmu a internetu.

Legislativa

prosazování právních norem, které vytvoří legislativní rámec cílům sdružení.

Proč rovné příležitosti pro ženy a muže?

Protože dnešní ženy se svým vzděláním a postoji potřebují možnosti k harmonickému sladění pracovního a osobního života. Platí, že pokud se rozhodnou v některé své životní fázi výhradně pro jedno nebo druhé, oceňují možnost svobodně si tuto cestu zvolit.

Tato svobodná volba angažovat se v pracovní nebo rodinné sféře se týká i mužů, kteří ji stále více využívají. Příslušnost k jednomu nebo druhému pohlaví neznamená rodičovskou kvalifikaci ani obdobnou diskvalifikaci.

Usilujeme o to, aby se o rovném zacházení nejen zcela normálně myslelo a mluvilo, ale aby bylo také prakticky možné. A proto:

 • zjišťujeme existující problémy v oblasti rodičovství a upozorňujeme na skutečné potřeby osob pečujících o děti
 • podporujeme vytváření pracovních příležitostí pro osoby pečující o děti a rozšíření spektra služeb spojených s péčí o rodinu
 • napomáháme k rovnocennému zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu
 • prosazujeme legislativní změny vedoucí k posílení práv osob pečujících o děti
 • na celospolečenské úrovni usilujeme o zlepšení ocenění práce souvisejících s péčí o děti a výchovou

Prakticky to znamená, že:

 • provozujeme webovou poradnu v oblasti uplatnění osob pečujících o děti na trhu práce
 • aktualizujeme a vydáváme Nebojujte s úřady a zaměstnavateli - legislativního průvodce pro rodiče
 • zadáváme legislativní analýzy a také ankety a výzkumy (zjišťujeme jaké jsou možnosti a omezení stávajícího systému a zároveň jaké jsou potřeby vás rodičů)
 • informujeme novináře o dění v oblasti rovného zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu
 • sledujeme zajímavé články a materiály vycházející v našem i zahraničním tisku
 • snažíme se ovlivňovat legislativu a celý systém tak, aby možnost volby byla reálná, spektrum služeb co nejširší a systém začal rodičovství usnadňovat a ne ztěžovat
 • provozujeme knihovnu, která se nachází nachází v prostorách sdružení na adrese Plzeňská 66, 151 24 Praha 5. Knihovna je k dispozici po předchozí telefonické (222 364 083, 739 062 011) nebo e-mailové (aperio@aperio.cz) domluvě.

Proč porodnictví?

Protože porodem vše začíná. Protože porod je dnes často vnímán jako nebezpečná a vcelku nepříjemná okolnost na cestě k dítěti. Takže ženy ztrácejí povědomí o tom, že jde především o psychologický předěl v jejich životě, přinášející jim nenahraditelné poznání, sílu a sebevědomí.

Chceme říci, že těhotenství, porod i šestinedělí jsou normální a zdravé etapy v jejich životě, představující zároveň i velmi důležitou práci pro společnost. A chceme napomoci tomu, aby tak byly vnímány odbornou i širokou veřejností. A proto:

 • podporujeme rozšiřování nabídky kvalitních porodnických služeb se zaměřením na přirozené porody
 • napomáháme k rozvoji prenatální přípravy na celostátní úrovni
 • podněcujeme další vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků, se zvláštním důrazem na zvyšování profesní prestiže porodních asistentek
 • zdůrazňujeme práva občanů na informace týkající se zdraví a zdravotnictví
 • přispíváme k vytváření partnerského modelu vztahů mezi těmi, kdo zdravotní péči poskytují, a těmi, kdo ji přijímají
 • zvyšujeme vědomí spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví dětí

Prakticky to znamená, že:

 • aktualizujeme a vydáváme Průvodce porodnicemi čR - knižně i na webu, kde rovněž zveřejňujeme ohlasy rodičů na jednotlivá porodnická zařízení
 • provozujeme webovou poradnu pro zdravotní a právní aspekty reprodukčního zdraví, kde na vaše otázky zprostředkujeme odpovědi lékaře, porodní asistentky, právníka nebo úřadů státní správy
 • pořádáme kurzy předporodní přípravy a cvičení pro těhotné (se zkušenými lektorkami)
 • pořádáme diskusní večery o přirozeném porodu (jak pro rodiče, tak pro porodníky a porodní asistentky)
 • zadáváme legislativní analýzy - aktuální Právní minimum před porodem, během a po porodu; dále ankety a výzkumy (ptáme se tedy na potřeby vás rodičů a zároveň zjišťujeme jaké jsou možnosti a omezení stávajícího systému)
 • informujeme novináře o dění v oblasti porodnictví (a také sledujeme zajímavé články a materiály vycházející v našem i zahraničním tisku)
 • spolupracujeme s odbornými partnery i rodiči na vypracování nové metodiky předporodní přípravy (tak aby byla moderní a hlavně užitečná)
 • snažíme se ovlivňovat legislativu a celý systém (tak aby možnost volby byla reálná, spektrum služeb co nejširší a systém začal rodičovství usnadňovat a ne ztěžovat)
 • vydávali jsme časopis Aperio (nezávislý rodičovský čtvrtletník zaměřený vždy tematicky např. muži - otci, antikoncepce, strava, bolest při porodu atd.)

APERIO

podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice a účast veřejnosti na občanské diskusi. Iniciuje vedení otevřeného a nekonfrontačního dialogu s profesionály a širší veřejností. APERIO spolupracuje se spřízněnými iniciativami v České republice i v zahraničí, zejména v zemích střední a východní Evropy a s členskými státy Evropské unie. Je členem evropské organizace ENCA (European Network of Childbirth Associations). Podporuje vyšší podíl občanských organizací a iniciativ na společenských změnách. APERIO bylo založeno jako nevládní a nezisková organizace. Finanční zdroje získává od příslušných veřejných orgánů, nadací, sponzorů a příznivců sdružení.

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.