Aperio

Porodnice Mělník

20.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Mělnická zdravotní, a.s., nemocnice s poliklinikou Mělník
Typ zařízení
soukromé
Adresa
Pražská 528, 276 01  Mělník
Kontakt
tel. 315 639 111 (ústředna), 315 639 356 (příjmová ambulance), www.nemocnicemelnik.cz
Primář
MUDr. Mária Procházková, PhD. MPH, tel. 315 639 351, maria.prochazkova@nemocnicemelnik.cz
Vrchní sestra
Jindra Ryndaková, tel. 315 639 302, jindra.ryndakova@nemocnicemelnik.cz
Kurz předporodní přípravy
Jaroslava Kubáčová, jaroslava.kubacova@nemocnicemelnik.cz, tel. 739 264 657
Těhotenské cvičení
Jaroslava Kubáčová, viz výše uvedené 

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá cca 10 - 12 hodin a je rozdělen do 5 - 6 lekcí. Vede jej porodní asistentka i lékař a účast na něm je dobrovolná.

Na požádání může porodnice připravit pro ženy a jejich doprovod také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Informační schůtky pro doprovod pořádá porodnice každou středu, jejich absolvování není podmínkou účasti u porodu.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné, které není součástí předporodních kurzů. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a plavání pro těhotné v plaveckém bazénu Mělník každou sobotu od 10,00 - 11,00hod.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí porodnice nabízí všem těhotným ženám i jejich doprovodu. Každé první úterý v měsíci je v porodnici "Den otevřených dveří". Informace, prohlídku sálu a oddělení je možné poskytnout kterýkoliv den v týdnu.

Registrace k porodu není nutná. Je doporučováno setkání v 36. týdnu k sepsání dokumentace a probrání představ a požadavků rodičky. Rodička nebude odmítnuta bez předchozího setkání.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků, včetně 18ti let staršího sourozence novorozence, a přátel, to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka, lékař nebo dula. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud žena rodila doma a přijede do porodnice kvůli komplikacím, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a respektuje je, pokud není ohrožen život a zdraví dítěte a matky. Porodní plán není pro personál závazný.

O způsobu porodu rozhoduje lékař po dohodě s rodičkou. Názory a přání rodičky jsou zohledňovány v maximální možné míře.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to umožněno, lékař je přítomen vždy a zasahuje pouze v ohrožení života a zdraví dítěte a matky.

První doba porodní

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Ve dvou z těchto místností je sprcha a kompletní zázemní. V r. 2010 v rámci celkové rekonstrukce oddělení byly vybudovány 3 porodní pokoje. Místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení ani zákaz jídla nejsou nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno. Zákaz pití není nutný, ženy si mohou rozhodnout samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití sprchy, relaxačních pomůcek (míč, porodní stolička), poslechu hudby a masáží prováděných personálem, akupunktury a aromaterapie. Uvedené je poskytnuto dle výběru rodičky. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Analgetika i paracervikální blok personál bez lékařské indikace nenabízí, na žádost ženy je však poskytne. Nejčastěji z farmakologických způsobů tlumení bolesti jsou nabízena analgetika.

Epiziotomie není prováděna rutinně.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní zůstává žena v místnosti, kde trávila první dobu.

Při fyziologickém porodu si žena libovolně volí polohu dle možností lůžka, dává se přednost změnám polohy rodičky. Možné porodní polohy: v kleku, na porodní stoličce, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na boku. Porod do vody není možný.

V případě jednoho předchozícho porodu císařským řezem je možný následující porod vaginální dle doporučených postupů gynekologicko-porodnické společnosti.

Při porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Ženy po operaci jsou automaticky přemístěny na jednotku intenzivní péče (dále JIP) po dobu cca 24 hodin. S odmítnutím umístění na JIP nemá porodnice zkušenost. Snažila by se matce vyhovět, pokud by to dovoloval její zdravotní stav. Ke kontaktu mezi matkou a dítětem dochází již na operačním sále, dítě přiloženo k prsu a dále dle dohody s matkou. Sestry nosí na JIP dítě na kojení a ponechávají ho i po určitý čas u matky. Porodnice umožní doprovodu rodičkám po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě na nadstandardním pokoji ve spolupráci s novorozeneckým oddělením.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací. Personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu a stav rodičky a dítěte. Podporuje ženu v její samostatné práci. Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

V době mezi porodem a přeložením na oddělení šestinedělí čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Dítě není od matky po porodu odděleno, veškerá péče probíhá u matky. U porodních vyšetření může být přítomen i doprovod. Pokud je nutné dítě od matky oddělit, je vyžádán její výslovný souhlas. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází až po jeho dotepání. V případě odběru pupečníkové krve přerušení pupečníku probíhá ihned po porodu.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována nepřetržitým kontaktem v rooming-in a časným kontaktem po porodu i v případě porodu s komplikacemi nebo porodu císařským řezem. Na nedonošenecké oddělení je přístup matky volný (personál je aktivně zapojuje do péče o novorozence, porodnice zajišťuje maximální informovanost a podporuje rozvoj laktace). Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Pokud je nutné děti s vyšším stupněm nedonošenosti převézt zpravidla na pražská pracoviště, je matka převážena dle možností oddělení, kam je dítě převezeno.

Ambulatní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2012 bylo při propuštění výlučně kojeno 99 % dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Rozhodující je stav matky a dítěte. Na přání matky je umožněn nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové nadstandardní a 6 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici WC, sprcha, telefon a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny hotelovým zařízením, TV, rádiem a umožňují i nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Na všech pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází 4. den, případně 5. den. Doba propuštění závisí také na stavu novorozence.

Porodnice nabízí pomoc při kojení i po propuštění.

Zvláštní služby

Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice nabízí speciální služby rodičkám s postižením - neomezené návštěvy, možnost ubytování i s doprovodem, bezbariérový pokoj, bezbariérové WC, není bezbariérová sprcha (dostupná je na gynekologickém oddělení). Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (pokud možno bez lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici/nemocnici není k dispozici psycholog, ale je možné jeho přítomnost zajistit.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, rusky, německy, francouzsky.

Porodnice spolupracuje na přání rodičů s duchovními.

Je schopna klientkám zajistit vegetariánskou stravu.

V  porodnici/ nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve. V r. 2011 se v porodnici narodilo 21 dvojčat, z toho 5 spontánně.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 200 Kč/lekce (120 min), kurz má 6 lekcí

Doprovod rodičky k porodu: 300 Kč + 400 Kč školení a prohlídka sálů

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 950 Kč/den

Pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 1500 Kč/den

Další zpoplatněné služby: Užití medicinálního plynu Entonoxu 600 Kč. Dále viz ceník na webových stránkách porodnice (volba porodníka, foto z ultrazvuku atd.)

Aktualizace medailonu

25. 11. 2013

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz