Aperio

Porodnice Mělník

20.06.2017 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Mělník
Typ zařízení
soukromé
Adresa
Pražská 528, 276 01  Mělník
Kontakt
tel. 315 637 111 (registrační poradna), www.nemocnice-melnik.cz
Bc. Linda Zítová, Dis., tel. 603 880 479, linda.zitova@nemocnicemelnik.cz
Primář
MUDr. Radek Havlas, tel. 315 639 351, radek.havlas@nemocnicemelnik.cz
Zástupce primáře
MUDr. Filip Hron, tel. 315 639 355, filip.hron@nemocnicemelnik.cz
Vrchní sestra
Pavla Jelínková, tel. 315 639 372, pavla.jelinkova@nemocnicemelnik.cz
Vedoucí sestra porodnice
Eva Minaříková, 315 639 365, eva.minarikova@nemocnicemelnik.cz
Kurz předporodní přípravy
Jaroslava Kubáčová (Mělník), tel. 739 264 657, jaroslava.kubacova@nemocnicemelnik.cz
Jana Festová (Mšeno), tel. 603 880 478  

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod.

Kurz v Mělníku je rozdělen do 6 lekcí, součástí lekce je teoretická příprava k porodu, cvičení pro těhotné a hydroterapie. Lekce vede zkušená porodní asistentka a fyzioterapeutka. Kurzy probíhají ve středu odpoledne vždy od 15 a od 17 h. ve skupinách maximálně po 6 těhotných.

Kurz v Mšeně je rozdělen do 4 lekcí, součástí lekce je teoretická příprava k porodu a cvičení pro těhotné. Kurzy probíhají v pondělí odpoledne vždy od 15 a od 17 h. ve skupinách maximálně po 6 těhotných.

Prohlídka porodnice možná po předchozí telefonické domluvě na tel. 315 639 365 (obvykle středy od 13 h.)

Registrace k porodu není nutná. Je doporučováno setkání v 36. týdnu k sepsání dokumentace a probrání představ a požadavků rodičky. Rodička nebude odmítnuta bez předchozího setkání.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků, včetně 18ti let staršího sourozence novorozence, a přátel, to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka, lékař nebo dula. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud žena rodila doma a přijede do porodnice kvůli komplikacím, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a respektuje je, pokud není ohrožen život a zdraví dítěte a matky. Porodní plán není pro personál závazný.

O způsobu porodu rozhoduje lékař po dohodě s rodičkou. Názory a přání rodičky jsou zohledňovány v maximální možné míře.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to umožněno, lékař je přítomen vždy a zasahuje pouze v ohrožení života a zdraví dítěte a matky.

První doba porodní

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Ve dvou z těchto místností je sprcha a kompletní zázemní. V r. 2010 v rámci celkové rekonstrukce oddělení byly vybudovány 3 porodní pokoje. Místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení ani zákaz jídla nejsou nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno. Zákaz pití není nutný, ženy si mohou rozhodnout samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití sprchy, relaxačních pomůcek (míč, porodní stolička), poslechu hudby a masáží prováděných personálem, akupunktury a aromaterapie. Uvedené je poskytnuto dle výběru rodičky. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Analgetika i paracervikální blok personál bez lékařské indikace nenabízí, na žádost ženy je však poskytne. Nejčastěji z farmakologických způsobů tlumení bolesti jsou nabízena analgetika.

Epiziotomie není prováděna rutinně.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní zůstává žena v místnosti, kde trávila první dobu.

Při fyziologickém porodu si žena libovolně volí polohu dle možností lůžka, dává se přednost změnám polohy rodičky. Možné porodní polohy: v kleku, na porodní stoličce, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na boku. Porod do vody není možný.

V případě jednoho předchozícho porodu císařským řezem je možný následující porod vaginální dle doporučených postupů gynekologicko-porodnické společnosti.

Při porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Ženy po operaci jsou automaticky přemístěny na jednotku intenzivní péče (dále JIP) po dobu cca 24 hodin. S odmítnutím umístění na JIP nemá porodnice zkušenost. Snažila by se matce vyhovět, pokud by to dovoloval její zdravotní stav. Ke kontaktu mezi matkou a dítětem dochází již na operačním sále, dítě přiloženo k prsu a dále dle dohody s matkou. Sestry nosí na JIP dítě na kojení a ponechávají ho i po určitý čas u matky. Porodnice umožní doprovodu rodičkám po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě na nadstandardním pokoji ve spolupráci s novorozeneckým oddělením.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací. Personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu a stav rodičky a dítěte. Podporuje ženu v její samostatné práci. Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

V době mezi porodem a přeložením na oddělení šestinedělí čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Dítě není od matky po porodu odděleno, veškerá péče probíhá u matky. U porodních vyšetření může být přítomen i doprovod. Pokud je nutné dítě od matky oddělit, je vyžádán její výslovný souhlas. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází až po jeho dotepání. V případě odběru pupečníkové krve přerušení pupečníku probíhá ihned po porodu.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována nepřetržitým kontaktem v rooming-in a časným kontaktem po porodu i v případě porodu s komplikacemi nebo porodu císařským řezem. Na nedonošenecké oddělení je přístup matky volný (personál je aktivně zapojuje do péče o novorozence, porodnice zajišťuje maximální informovanost a podporuje rozvoj laktace). Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Pokud je nutné děti s vyšším stupněm nedonošenosti převézt zpravidla na pražská pracoviště, je matka převážena dle možností oddělení, kam je dítě převezeno.

Ambulatní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Rozhodující je stav matky a dítěte. Na přání matky je umožněn nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové nadstandardní a 6 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici WC, sprcha, telefon a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny hotelovým zařízením, TV, rádiem a umožňují i nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Na všech pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází 4. den, případně 5. den. Doba propuštění závisí také na stavu novorozence.

Porodnice nabízí pomoc při kojení i po propuštění.

Zvláštní služby

Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice nabízí speciální služby rodičkám s postižením - neomezené návštěvy, možnost ubytování i s doprovodem, bezbariérový pokoj, bezbariérové WC, není bezbariérová sprcha (dostupná je na gynekologickém oddělení). Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (pokud možno bez lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici/nemocnici není k dispozici psycholog, ale je možné jeho přítomnost zajistit.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, rusky, německy, francouzsky.

Porodnice spolupracuje na přání rodičů s duchovními.

Je schopna klientkám zajistit vegetariánskou stravu.

V  porodnici/ nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 300 Kč/lekce (120 min), kurz má 7 lekcí

Nadstandardní pokoj na porodnickém oddělení: 1050 Kč/den

Přistýlka na nadstandardním pokoji: 610 Kč/den

Nadstandardní pokoj na gynekologickém oddělení: 770 Kč/den

Inhalační analgesie k porodu (aplikace Entonoxu do 10 minut): 300 Kč

Porodnický gel Dianatal (1 dávka): 770 Kč

Dále viz ceník na webových stránkách porodnice (Komfortní balíček GPO 1, GPO 2, Program Premium a Exkluziv, foto z ultrazvuku, pomůcky na kojení atd.)

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1326

Míra císařských řezů v r. 2013: 25,4 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

20. 06. 2017

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 23

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství