Aperio

Porodnice Litomyšl - od 1. června 2013 ZRUŠENA

20.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení Litomyšl, Litomyšlská nemocnice a.s.
Poordnice je od 1. června 2013 zrušena. Více na idnes.cz nebo na webu České televize.
Typ zařízení
městské
Adresa
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl
Kontakt
tel. 461 655 111 (ústředna), nemocnice@lit.cz,
Primář
MUDr. Harald Čadílek, tel. 461 655 230, harald.cadilek@nemocnice.lit.cz
Vrchní sestra
Ladislava Petrašová, tel. 461 655 231, ladislava.petrasova@seznam.cz
Kurz předporodní přípravy
Ladislava Petrašová, tel. 461 655 231, ladislava.petrasova@seznam.cz
Těhotenské cvičení
Veronika Nováčková

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy i jejich doprovod. Kurz trvá 8 hodin a je rozdělen do 4 lekcí. Vede jej lékař, porodní asistentka, pediatr, laktační poradkyně a psycholožka, rodinná terapeutka. Účast na něm je dobrovolná.

Porodnice umožňuje jednorázové informativní schůzky o průběhu porodu s porodní asistentkou či lékařem, které nejsou součástí předporodního kurzu.

Porodnice pořádá  1x týdně cvičení pro těhotné a jednou za 14 dní cvičení pro těhotné v bazénu.

Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu v kteroukoliv denní dobu. Porodnice umožňuje také prohlídky pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet vybrané osoby, jejichž počet není omezen. Může to být rodinný příslušník včetně staršího sourozence novorozence nebo jiná blízká osoba. Personál není zvyklý spolupracovat s dulami, jelikož v regionu žádné nejsou. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila, jako doprovodu. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Porodní plán je s rodičkou prodiskutován, někdy dochází v průběhu porodu k jeho korekcím.

Pro pobyt žen v první době porodní má porodnice k dispozici 1 místnost, v níž se může na porod připravovat vždy pouze jedna žena.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh a relaxace ve vaně.

Klystýr a holení jsou aplikovány po dohodě s rodičkou. Lehká jídla jsou možná dle průběhu porodu. Příjem tekutin zakázán není, naopak je u delších porodů doporučován.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (porodní míč, ribstole, žíněnka), masáží prováděných personálem, aromaterapie, možnost přehrávání vlastního CD s hudbou i ve formátu MP3. Relaxační pomůcky včetně vany jsou nabízeny nejčastěji.

Epidurální analgezii personál v indikovaných případech nabízí, na žádost rodičky ji poskytne v kteroukoliv denní dobu.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti. Místnosti, kde probíhá samotný porod, jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (obývací pokoj s příslušenstvím) a rodí v nich vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 2 takové porodní místnosti.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli s připevněnýma nohama, a to na porodním vaku a porod do vody (v r. 2010 - 4 a v r. 2011 -1 porod do vody). Jednu porodní postel je možné upravit do různých poloh včetně porodní stoličky.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně, pokud není důvod k dalšímu operačnímu porodu.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen císařskému řezu a potom ošetření dítěte. Po operačním porodu jsou rodičky převáženy na oddělení šestinedělí. Ke kontaktu matky a dítěte dochází podobně jako u fyziologického porodu. Po domluvě s pediatrem je možné, aby se doprovod staral o novorozence po dobu indispozice matky.

Porodnice se snaží o snižování počtu císařských řezů (oproti celorepublikovému stavu), v r. 2011 snížila oproti předchozímu roku počet císařských řezů na 13%.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice, některé porody vede porodní asistentka v přítomnosti lékaře. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě. O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

U fyziologického porodu se respektuje, když rodička odmítne aktivní zásah  do porodu (podávání analgetik, infuze či puštění plodové vody).

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou pouze 2 hodiny, než je převezena na oddělení šestinedělí. Další společný pobyt na pokoji je možný po domluvě.

Dítě bývá po porodu od matky odděleno na dobu předepsaného dvouhodinového poporodního odpočinku. Pokud si po fyziologickém porodu přeje matka mít dítě u sebe, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází na základě stavu novorozence, matky a na přání matky.

U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována co nejčasnějším a nejčastějším kontaktem matky a dítěte. Při komplikacích při porodu dle stavu novorozence a matky. V případě předčasných porodů jsou novorozenci odváženi do příslušných perinatologických center dle gestačního stáří. O převozu matky rozhodují perinatologická centra.

Ambulantní porod je možný po předchozí domluvě s porodníkem a pediatrem.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

93% dětí v r. 2011 bylo při propuštění výlučně kojeno.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 3 jednolůžkové, 1 dvoulůžkový a 1 trojlůžkový pokoj. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, WC, sprcha a možnost propojení telefonu. Porodnice má nadstandardní jednolůžkové pokoje a umožňuje i nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen po domluvě s personálem, kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na návštěvy bez omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka,  zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny na první den.

Po fyziologickém porodu může jít žena domů za 72 hodin po porodu (tj. 3. den po porodu, den porodu se nezapočítává, po císařském řezu odchází většina maminek 5. den po porodu).

Porodnice zatím nenabízí pomoc při kojení po propuštění ani návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Zvláštní služby

Porodnice je zařízena bezbariérově a neodmítá rodičky s postižením. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice schopen s klienty komunikovat - anglicky, německy, rusky, maďarsky, případně pomocí překladatelů.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je možné podat písemné podněty (připomínky, stížnosti) klientek vrchní sestře nebo primáři.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od r. 2006 má titul „baby-friendly hospital". Od 1.5.2011 došlo na porodnici k posunutí ranního režimu oddělení (poprvé v ČR) - úklid, odběry krve atd. probíhají až po 7. hodině ranní (rodičky si to velice pochvalují). Porodnice umožňuje odběr pupečníkové krve. Porodnice si udržuje zájem mimospádových rodiček, kterých je více než 50% z celkového počtu rodiček.

Ceny za služby

Předporodní kurz pro rodičky (4 lekce+neomezený počet přednášek psycholožky): 500Kč

Doprovod u porodu: od 1.2.2012 bezplatný - tato služba není považována za nadstandard

Nadstandardní pokoj: 400 Kč/den

Pobyt otce na nadstandardním pokoji: 250 Kč/den

Další zpoplatněné služby viz www stránky nemocnice - oddělení

Aktualizace medailonu

6. 2. 2012, 24. 11. 2013

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz