Aperio

Porodnice Litoměřice

20.02.2011 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Městská nemocnice v Litoměřicích
Typ zařízení
městské
Adresa
Žitenická 18, 412 01 Litoměřice
Kontakt
tel. 416 723 111 (ústředna), www.nemocnice–lt.cz
Primář
MUDr. Petra Hejtmánková, tel. 416 723 463, p.hejtmankova@nemocnice-lt.cz
Vrchní sestra
Bc. Simona Filipová, tel. 416 723 455, s.filipova@nemocnice-lt.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc. A. Krejzová, tel. 416 723 816
Těhotenské cvičení
Bc. A. Krejzová, tel. 416 723 816

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdelěn do dvou dvouhodinových lekcí. Vede jej porodní asistentka a dětská sestra. Účast na něm je dobrovolná.

Porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, pouze pro ženy, které o to požádají.

Cvičení pro těhotné není součástí kurzu předporodní přípravy. Jedná se o těhotenskou gymnastiku, jógu, břišní tanec, cvičení na balonech a plavání. Vede je porodní asistentka.

Prohlídky porodních sálů a prohlídky pokojů šestinedělí nabízí porodnice všem ženám a jejich doprovodu v rámci předporodního kurzu nebo na požádání.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Rodičku může doprovázet jedna osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být  vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná.

Pokud žena rodila doma a přijede do porodnice kvůli komplikacím, není jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Porodní plán je považován za závazný pro personál porodnice. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Porodnice má jednu místnost, ve které se v první době porodní připravuje pouze jedna žena a dvě místnosti, ve kterých se připravují dvě ženy, které od sebe nejsou nijak odděleny.

První doba porodní

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat pouze jedna žena. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení ani zákaz jídla nejsou nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno. Zákaz pití není nutný, ženy si mohou rozhodnout samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití porodního míče, ribstole, porodní stoličky, sprchy, vany, poslechu hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízen porodní míč. Nefarmakologické metody jsou nabízeny častěji než farmakologické.

Epidurální anestezie je poskytována bez omezení. Ženám je nabízena i bez indikace.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní nezůstává žena v místnosti, kde trávila první dobu. Tři pokoje na porodním sále jsou vybaveny spíše jako klasické sály (ne jako civilní pokoje). V takovémto pokoji rodí vždy jedna žena.

Na porodním sále si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže bez přivázaných nohou na posteli, a to v kleku, ve stoje, ve dřepu. Porod do vody není možný.

V případě předchozícho porodu císařským řezem mají zpravidla rodičky možnost vaginálního porodu.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být u porodu přítomen. Ke kontaktu mezi matkou a dítětem dochází již na operačním sále, dítě přiloženo k prsu. Ženy po operaci nejsou automaticky přemístěny na jednotku intenzivní péče. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod na porodním sále vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě. Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti pro první dobu porodní.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Doprovodne může být s rodičkou po celou dobu i v raném poporodním období.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno odděleně od ní. Pokud však matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

Po porodu je dítě s matkou dle přání matky a stavu dítěte. U poporodních vyšetření může být přítomen doprovod rodičky.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována nepřetržitým kontaktem v rooming-in a časným kontaktem po fyziologickém vaginálním porodu. Dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. V případě porodu s komplikacemi, porodu císařským řezem nebo předčasném porodu bonding podporován není. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování.

porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. V případě nízké porodní hmotnosti nebo vážnějších komplikací jsou děti převáženy do Ústí nad Labem.

Ambulatní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2011 bylo při propuštění výlučně kojeno 98 % dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in není možný.

Na oddělení šestinedělí je 5 nadstandardních pokojů a 6 dvoulůžkových pokojů. Zařízení na koupání dítěte, sprcha a WC je společné vždy pro čtyři rodičky. Telefon je na jednom pokoji. Pokoje neumožňují nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Na všech pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy jsou možné v pokojích v po – pá od 15,00 do 17,00hod a so, ne, od 14,00 do 17,00hod. (většinou během dne kdykoliv, u nadstandardního pokoje do 21,00hod). Děti rodiček mohou na návštěvy bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), omezený počet jednorázových plen a spodní prádlo.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. -  5. den (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít 72 hodin porodu. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 6 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Porodnice umožňuje ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) není však v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka (např. pro případ narození mrtvého dítěte, nemocného dítěte, pro ženy se stresujícím porodním zážitkem).

Porodnice nespolupracuje s duchovními.

Je schopna klientkám zajistit vegetariánskou stravu.

V  porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Personál porodnice je schopen s klienty a klientkami komunikovat anglicky, rusky, německy.

porodnice nezprostředkvává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Ostatní služby

Porodnice není perinatologickým centrem. Od února 2007 má titul „baby-friendly hospital". Neumožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 100 Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 300 Kč

Kurz těhotenského cvičení: 200 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 600 Kč a 400 Kč

Pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 200 Kč/den/doprovod a 600 Kč/den/ pokoj

Aplikace epidurální analgezie: 1500 Kč

Statistiky

Počet porodů: 767 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 14,1 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

25. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 8

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství