Aperio

Porodnice Liberec

11.11.2014 |

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Husova 10, 460 63 Liberec
Kontakt
tel. 485 311 111 (ústředna), nemlib@nemlib.czwww.nemlib.cz
Primář
MUDr. Pavel Černý, tel. 485 312 720, pavel.cerny@nemlib.cz
Vrchní sestra
Zuzana Paukertová, tel. 485 312 722, zuzana.paukertova@nemlib.cz
Kurz předporodní přípravy
Dagmar Zemanová, zemanovadagmar@seznam.cz, tel. 485 312 730
Těhotenské cvičení
Markéta HAŠKOVÁ, DiS. (fyzioterapeutka), tel. 725 928 648,

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy. Kurz se koná vždy v pondělí a ve středu od 17:00, ve 4. patře pavilonu G (PPMD) a trvá 90 – 120 minut.

Kurz má 4 části :1. lekce s porodní asistentkou - porod z pohledu porodní asistentky 1. část, 2. lekce s porodní asistentkou - porod z pohledu porodní asistentky 2. část, poporodní období, součástí je návštěva porodního sálu, vhodná přítomnost otce (doprovodu k porodu), 3. lekce s lékařem-porodníkem - porod z pohledu lékaře, komplikace porodu, porodnické operace, 4. lekce s dětskou sestrou - péče o novorozence, kojení. Součástí kurzu je návštěva porodního sálu. Z provozních důvodů nelze porodní sál navštívit mimo kurz.

Pro ženy i jejich doprovod může porodnice v případě zájmu uspořádat jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodních kurzů.

Porodnice pořádá  cvičení pro těhotné a po porodu, které není součástí předporodních kurzů. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a cvičení pro těhotné v bazénu.

Registrace k porodu je nutná.

Podmínky k porodu

Ženu mohou k doprovodu doprovodit maximálně 3 osoby. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. S rodičkou smí zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány, ale nepovažuje je pro personál za závazné. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou čtyři. Tři jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena, zde tráví čas s doprovodem, rodí a čeká na překlad na odd . šestinedělí. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení ani zákaz jídal a pití během porodu nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Farmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než nefarmakologické. Je možné využít: epidurální anestezii, analgetika, Entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využít porodní míč, porodní vak, závěsné lano, porodní stoličku, sprchu, vanu, poslech hudby a aromaterapii. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Druhá doba porodní

Ve druhé době porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu porodní. Všechny porodní místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (barevně vymalováno, záclony, výzdoba, sezení pro doprovod, radiomagnetofon) a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Na porodním sále si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle. Nejčastěji praktikovanými polohami je porod vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez připevněných nohou. Porod do vody není možný.

V případě porodu císařským řezem není přítomnost partnera u operace možná.

Fyziologický porod bez komplikací vede lékař. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod zůstat s rodičkou neomezeně dlouho.

Ženy po císařském řezu jsou vždy dávány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Po porodu bývá dítě od matky odděleno na dobu kratší než 15min., z důvodu poporodních vyšetření.  Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U poporodních vyšetření může být přítomen doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, pouze po vaginálním porodu s kompliakcemi. Bonding není podporodán v případě fyziologického vaginálního porodu, po předčasném porodu ani po porodu císařským řezem. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Bonding je podporodván tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení.

Šestinedělí, podpora kojení

Dítě je matce přiloženo k prsu nejpozději do půl hodiny po porodu i po císařském řezu (minimum císařských řezů v celkové anestezii).

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení.

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in a částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 3 nadstandardní jednolůžkové, 3 dvoulůžkové a 5 trojlůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha a WC. Na třech pokojích a v návštěvní hale je telefon. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny TV, rádiem, magnetofonem, lednicí, rychlovarnou konvicí, nábytkem z  IKEA, barevným povlečením a rozkládacím křeslem pro doprovod. Je na nich možný také nepřetržitý 24 hod. pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen v případě nadstandardu denně, od 10,00 - 20,00hod.V ostatních případech jsou návštěvy možné pouze v návštěvní hale, a to denně od 15,00 do 17,00hod. Zákaz návštěv dětí mladších 6 let, vyjímkou jsou sourozenci novorozenců, zákaz návštěv s dětskými kočárky.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a vzorky kosmetiky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní. Ambulantní porod je možný.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí, tato služba se připravuje.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice zprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je intermediárním centrem pro  Liberecký kraj a na smluvní bázi spolupracuje s perinatologickým centrem ÚPMD Praha Podolí v péči o patologickou graviditu a novorozence s velmi nízkou hmotností.

Od r. 2002 má titul „baby-friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve nabízí od roku 2005 - dárcovský i komerční.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 300 Kč

Předporodní kurz: 800 Kč za kompletní 4 části, nebo pouze 2. část (jejíž součástí je prohlédnutí porodního sálu) 300 Kč za jednu lekci kurzu.

Cvičení pro těhotné, cvčení po porodu:1 lekce - 85 Kč; permanentka - 10 lekcí - 750 Kč

Cvičení pro těhotné v bazénu: 1 lekce - 70 Kč; permanentka 5 lekcí - 350 Kč.

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 700 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 250 Kč/den

Entonox: 500 Kč/30 min.

Aktualizace medailonu

4. 11. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Rychlé odkazy

Doporučujeme naše kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - leden až listopad 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu. Připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Světový týden respektu k porodu - festival o těhotenství, porodu a rodičovství, květen 2017

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi? Rádi vám ji zdarma poskytneme.
Jednotlivé články také najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Podpořte nás, děkujeme

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz