Aperio

Porodnice Liberec

11.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Husova 10, 460 63 Liberec
Kontakt
tel. 485 311 111 (ústředna), nemlib@nemlib.czwww.nemlib.cz
Primář
MUDr. Pavel Černý, tel. 485 312 720, pavel.cerny@nemlib.cz
Vrchní sestra
Zuzana Paukertová, tel. 485 312 722, zuzana.paukertova@nemlib.cz
Kurz předporodní přípravy
Dagmar Zemanová, zemanovadagmar@seznam.cz, tel. 485 312 730
Těhotenské cvičení
Markéta HAŠKOVÁ, DiS. (fyzioterapeutka), tel. 725 928 648,

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy. Kurz se koná vždy v pondělí a ve středu od 17:00, ve 4. patře pavilonu G (PPMD) a trvá 90 – 120 minut.

Kurz má 4 části :1. lekce s porodní asistentkou - porod z pohledu porodní asistentky 1. část, 2. lekce s porodní asistentkou - porod z pohledu porodní asistentky 2. část, poporodní období, součástí je návštěva porodního sálu, vhodná přítomnost otce (doprovodu k porodu), 3. lekce s lékařem-porodníkem - porod z pohledu lékaře, komplikace porodu, porodnické operace, 4. lekce s dětskou sestrou - péče o novorozence, kojení. Součástí kurzu je návštěva porodního sálu. Z provozních důvodů nelze porodní sál navštívit mimo kurz.

Pro ženy i jejich doprovod může porodnice v případě zájmu uspořádat jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodních kurzů.

Porodnice pořádá  cvičení pro těhotné a po porodu, které není součástí předporodních kurzů. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a cvičení pro těhotné v bazénu.

Registrace k porodu je nutná.

Podmínky k porodu

Ženu mohou k doprovodu doprovodit maximálně 3 osoby. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. S rodičkou smí zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány, ale nepovažuje je pro personál za závazné. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou čtyři. Tři jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena, zde tráví čas s doprovodem, rodí a čeká na překlad na odd . šestinedělí. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení ani zákaz jídal a pití během porodu nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Farmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než nefarmakologické. Je možné využít: epidurální anestezii, analgetika, Entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využít porodní míč, porodní vak, závěsné lano, porodní stoličku, sprchu, vanu, poslech hudby a aromaterapii. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Druhá doba porodní

Ve druhé době porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu porodní. Všechny porodní místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (barevně vymalováno, záclony, výzdoba, sezení pro doprovod, radiomagnetofon) a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Na porodním sále si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle. Nejčastěji praktikovanými polohami je porod vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez připevněných nohou. Porod do vody není možný.

V případě porodu císařským řezem není přítomnost partnera u operace možná.

Fyziologický porod bez komplikací vede lékař. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod zůstat s rodičkou neomezeně dlouho.

Ženy po císařském řezu jsou vždy dávány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Po porodu bývá dítě od matky odděleno na dobu kratší než 15min., z důvodu poporodních vyšetření.  Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U poporodních vyšetření může být přítomen doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, pouze po vaginálním porodu s kompliakcemi. Bonding není podporodán v případě fyziologického vaginálního porodu, po předčasném porodu ani po porodu císařským řezem. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Bonding je podporodván tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení.

Šestinedělí, podpora kojení

Dítě je matce přiloženo k prsu nejpozději do půl hodiny po porodu i po císařském řezu (minimum císařských řezů v celkové anestezii).

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in a částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 3 nadstandardní jednolůžkové, 3 dvoulůžkové a 5 trojlůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha a WC. Na třech pokojích a v návštěvní hale je telefon. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny TV, rádiem, magnetofonem, lednicí, rychlovarnou konvicí, nábytkem z  IKEA, barevným povlečením a rozkládacím křeslem pro doprovod. Je na nich možný také nepřetržitý 24 hod. pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen v případě nadstandardu denně, od 10,00 - 20,00hod.V ostatních případech jsou návštěvy možné pouze v návštěvní hale, a to denně od 15,00 do 17,00hod. Zákaz návštěv dětí mladších 6 let, vyjímkou jsou sourozenci novorozenců, zákaz návštěv s dětskými kočárky.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a vzorky kosmetiky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní. Ambulantní porod je možný.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí, tato služba se připravuje.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice zprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je intermediárním centrem pro  Liberecký kraj a na smluvní bázi spolupracuje s perinatologickým centrem ÚPMD Praha Podolí v péči o patologickou graviditu a novorozence s velmi nízkou hmotností.

Od r. 2002 má titul „baby-friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve nabízí od roku 2005 - dárcovský i komerční.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 300 Kč

Předporodní kurz: 800 Kč za kompletní 4 části, nebo pouze 2. část (jejíž součástí je prohlédnutí porodního sálu) 300 Kč za jednu lekci kurzu.

Cvičení pro těhotné, cvčení po porodu:1 lekce - 85 Kč; permanentka - 10 lekcí - 750 Kč

Cvičení pro těhotné v bazénu: 1 lekce - 70 Kč; permanentka 5 lekcí - 350 Kč.

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 700 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 250 Kč/den

Entonox: 500 Kč/30 min.

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1460

Míra císařských řezů v r. 2013: 23,9 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

11. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 13

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství