Aperio

Porodnice Kyjov

20.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Kyjov
Typ zařízení
příspěvková organizace
Adresa
Strážovská 976, 697 33 Kyjov
Kontakt
tel. 518 601 111, nemkyj@nemkyj.czwww.porodnice.kyjov.cz
Primář
MUDr. Maruška Július, tel. 518 601 400
Staniční sestra
Bc. Jana Pekajová, tel. 518 601 410
Kurz předporodní přípravy
Bc. Jana Pekajová, tel. 518 601 410
Těhotenské cvičení
tel. 518 601 563 (rehabilitační oddělení nemocnice)

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy i jejich doprovod. Kurz trvá 8 hodin a je rozdělen do 4 lekcí. Vede jej porodní asistentka. Účast je dobrovolná.

Kurzy  obsahují dvě lekce na téma porod, kojení.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje také jednorázové informativní schůzky o průběhu porodu, které nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je dobrovolná.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a plavání.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Může to být rodinný příslušník nebo jiná blízká osoba. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma není možná. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro sebe za závazné.

Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Ženy v nich tráví i další doby porodní. K dispozici je 5 takových místností. Jsou vybaveny spíše jako klasické porodní sály.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení ani zákaz pití a jídla nejsou nutné, ženy si o nich rozhodují samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využít porodní míč, sprchu, vanu, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem, teplo - termofor, nahřáté gelové polštářky. Nejčastěji je nabízeno využití sprchy na porodním míči.

Z farmakologických metod je k dispozici: epidurální anestezie, analgetika a Entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle, na boku.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. po porodu je dítě přiloženo k tváři matky. Ženy po císařském řezu jsou vždy dávány na JIP. Porodnice umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Dítě je odděleno na nezbytně dlouhou dobu nutné k prvnímu ošetření (po souhlasu matky). Po té je zpět u matky. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu. Po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu ani po porodu císařským řezem bonding není podporován. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný. Děti narozené do 34. týdne těhotenství jsou odesílány do FN Brno.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).

V roce 2013 bylo při propuštění výlučně kojeno 96% dětí.

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 1 nadstandardní jednolůžkový a  3x trojlůžkový a 5x dvoulůžkový,všechny pokoje mají vlastní WC, dále je k dispozici sprcha, přebalovací pult, dětská vanička. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoj je navíc vybaven telefonem, TV, lednicí a varnou konvicí. Má vlastní vchod a umožňuje také pobyt partnera po celých 24 hodin, včetně stravování. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou povoleny na všech pokojích, a to denně od 11,00 do 18,00 hod. Mimo tyto hodiny jsou možné kdykoli ve vestibulu oddělení. Bez omezení mohou přijít i starší děti rodičky.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 5. den domů (den porodu je 1. den). Na přání rodičky dříve. Ambulantní porod je umožněn.

Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Zvláštní služby

Porodníce poskytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Umožňuje ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice nespolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky a německy.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem.

Od ledna 2005 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve pro komerční i dárcovské účely

Ceny za služby

Předporodní kurz: zdrama

Doprovod rodičky k porodu: 400 Kč

Kurz těhotenského cvičení: 40Kč/1 lekce, 70Kč/2 lekce

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500Kč/den

Pokoj pro nepřetržitý 24hod. pobyt celé rodiny: 800Kč/den

Použití entonoxu při porodu: 800 Kč

Použití entonoxu pouze při šití: 200 Kč

Aktualizace medailonu

4. 11. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

  Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz