Aperio

Porodnice Krnov

20.12.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
I.P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
Kontakt
tel. 554 690 111 (ústředna), gynekologie@szzkrnov.czwww.szzkrnov.cz
Primář
MUDr. Lumír Studený, tel. 554 690 410, studeny.lumir@szzkrnov.cz
Vrchní sestra
Bc. Lenka Petřeková, tel. 554 690 411, petrekova.lenka@szzkrnov.cz
Kurz předporodní přípravy
Bartáková Olga (porodní asistentka), bartakova.olga@szzkrnov.cz, prohlídky Bc. Lenka Petřeková
Těhotenské cvičení
viz kurz předporodní přípravy

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy a od června 2011 těhotenské cvičení.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Ženu k porodu nejčastěji doprovázejí 1 - 2 osoby, pokud rodička projeví přání 3 osob, není to překážkou. Kromě rodinných příslušníků (požadavek doprovodu staršího sourozence zatím neřešili) a přátel to může být vybraná porodní asistentka nebo lékař, kteří patří k personálu porodnice nebo dula. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Při fyziologickém porodu bez komplikací personál porodnice považuje porodní plán za závazný.

Porod s porodní asistentkou je možný. Lékař je přítomen ve 2. době porodní, kdy jen dohlíží, pokud je porod bez komplikací.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

První doba porodní

Porodnice má dva samostatné porodní sály. Porodní sály jsou vybaveny sprchovacím koutem a sociálním zařízením, v jednom je k dispozici vana, která slouží k relaxaci rodičky i pro porod do vody. V obou sálech je nové moderní porodnické lůžko s možností elektronického nastavení velkého množství poloh, dle přání rodičky. Na porodním sále tráví vždy jedna rodička první i druhou dobu porodní. Pro rodičku a její doprovod je tak zajištěno klidné a intimní prostředí.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh a relaxace.

Při fyziologickém porodu není vždy zákaz jídla nutný. Rodičkám je doporučeno dodržovat pitný režem. Klystýr a holení provádí personál podle porodního plánu a přání rodičky.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní a ve 2. době porodní dle situace rozhoduje lékař.

Druhá doba porodní

Druhou dobu porodní tráví žena s doprovodem na stejném porodním sále. Porodní sál je zařízen jako civilní pokoj (domácí prostředí) a žena zde tráví, bez přesouvání a přítomnosti dalších rodiček, první i další doby porodní.
Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

Žena rodí na porodním sále, který je vybavený pomůckami pro nemedikamentozní tišení bolesti (vana, sprcha, ribstol, míče malé,velké,žíněnky, porodnický vak, polohovací vak, hudba, aromaterapie, masážní oleje), sál je vybaven polohovatelným porodnickým lůžkem (možné na něm odpočívat, rodit v sedě, ve stoje, v kleku, na boku, v polosedě – dle přání rodičky). Pomůcky jsou ženě poskytovány dle jejího přání. Porod do vody je možný (r. 2009 - 20, r. 2010 - 19 porodů do vody).

Při porodu císařským řezem smí být doprovod rodičky přítomen operaci - smí být přítomen po celou dobu na operačním sále.

Ženy po císařském řezu nejsou převáženy na jednotku intenzivní péče, pokud to není indikováno, ale pobývají na oddělení šestinedělí. Kontakt matky s dítětem probíhá už na operačním sále, pokud je rodička ve spinální analgezii, pak ihned. Při celkové narkóze u císařského řezu je kontakt rodičky a dítěte ihned po opuštění operačního sálu. Na samostatném dvoulůžkovém pokoji je možné umožnit doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy se svým dítětem v místnosti porodu na poporodním lůžku, které se po porodu upraví na pohodlnou postel.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě je u matky ihned po porodu a pokud si matka přeje nepřetržitý kontakt s dítětem, je jí to umožněno. Jinak je dítě odděleno na dobu kratší než 30min., z důvodu poporodních vyšetření. U nich může být přítomen doprovod rodičky. K přerušení pupečníku dochází na základě dohody porodníka rodičky, tj. i po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou nepřetržitého kontaktu dítěte s matkou, příp. s jejím doprovodem. V případě předčasného porodu je novorozenec převážen většinou do Fakultní nemocnice v Ostravě a matka je propuštěna co nejdříve, aby ho mohla následovat.

Ambulantní porod je možný, pokud dojde k dohodě s novorozeneckým oddělením.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá ihned po porodu, nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2009 i 2010 bylo při propuštění výlučně kojeno 98% dětí.

Porodnice nabízí  alternativní dokrmování, kojící pomůcky, pomoc 2 vyškolených laktačních poradkyň (Monika Vondrová a Libuše Olšinová). Laktační poradna je bezplatná každé pondělí od 13,00 – 15,00 hod, možné domluvit i jiný termín laktační poradny, vždy telefonicky. Služební mobil laktačních poradkyň  603 557 235, laktacni.poradna@szzkrnov.cz. Za poplatek je možné zapůjčení domů  kojenecké váhy, odsávačky a dalších pomůcek ke kojení.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in není možný.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové, 3 dvoulůžkové a 1 trojlůžkový pokoj. Ve všech je k dispozici speciální pult k přebalování a koupání dítěte. Dva jednolůžkové pokoje jsou zařízeny jako nadstandardní (soukromí, TV, telefon, lednice, varná konvice).

Pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera je možný po domluvě s personálem.

Návštěvy na pokojích žen jsou dovoleny denně od 13,30 - 16,30, po domluvě kdykoliv. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a kosmetiku na koupání dítěte.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  3. - 4. den po po porodu (kolem 10. hodiny dopoledne). Po císařském řezu žena obvykle odchází  4. – 4. den (také kolem 10. hodiny dopoledne).

Zvláštní služby

Porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Na samostatném dvoulůžkovém pokoji je možné je ubytovat spolu s doprovodem.

Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez  lékařských intervencí ) je v tomto záměru personálem podporována, nejsou-li kontraindikace.

Na přání rodičů porodnice spolupracuje s duchovními a na toto přání se ptá personál při příjmu každé ženy (je součástí ošetřovatelské dokumentace).

Dále má porodnice k dispozici na internetu nemocnice seznam lékařů a zdrav. pracovníků v případě komunikace cizím jazykem. Disponuje kontaktem  také na  překladatele do Braillova písma a znakové řeči.

V porodnici je možné žádat vegetariánskou stravu.

Každá  klientka dostává při příjmu dotazník, ve kterém se může vyjádřit k práci lékařů, porodních asistentek, novorozeneckých sester (zda se rodičky cítily během porodu bezpečně, vyjádřit se mohou také k vybavení pokojů, porodních sálů a úklidu). Vyhodnocení 2x ročně nezávislými pracovnicemi a výsledky vždy zpřístupněny na intranetu SZZ Krnov. Kolektiv pracovníků porodnice se k přáním a stížnostem ze stran klientek vyjadřuje a hodnotí na každé provozní schůzi (1x měsíčně).

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od r. 2003 má titul „baby-friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve umožňuje.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: bezplatný, příp. 300Kč

Přítomnost doprovodu u císařského řezu: 600Kč

Přítomnost doprovodu u ošetření dítěte po císařském řezu: 200Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 50Kč/lekce, 250 kč kurz

Použití vany pro relaxaci v první době porodní: 200Kč

Použití sprchy pro relaxaci v první době porodní: 300Kč

Použití vany pro porod ve vodě: 1000Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300Kč/den

Nadstandardní pokoj pro matku s doprovodem: 600Kč/den

Celodenní strava pro doprovod: 128Kč/den

Zapůjčení elektrické odsávačky: 30 - 60 Kč/den, digitální váhy: 100Kč/týden

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 761

Míra císařských řezů v r. 2013: 25,2 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

20.12.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 32

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství