Aperio

Porodnice Kolín

20.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Žižkova 146, 280 20 Kolín 3
Kontakt
tel. 321 756 459www.nemocnicekolin.czgynekologie@nemocnicekolin.cz
Primář
prim. MUDr. Aleš Toman, tel. 321 756 451ales.toman@nemocnicekolin.cz
Vrchní sestra
Mgr. Pavlína Havlíková, tel. 321 756 452pavlina.havlikova@nemocnicekolin.cz
Kurz předporodní přípravy
pí Eva Rosická, tel. 321 756 461, eva.rosicka@nemocnicekolin.cz
Těhotenské cvičení
pí Eva Rosická, tel. 321 756 461,eva.rosicka@nemocnicekolin.cz

Služby před porodem

Registrace k porodu není nutná.

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Účast  je dobrovolná. Předporodní kurzy se konají každý sudý týden, ve středu od 15 hod. ve 3. patře gynekologicko-porodnického oddělení.

Porodnice nepořádá cvičení pro těhotné, které není součástí předporodních kurzů. Jeden den v týdnu je těhotným ženám k dispozici rehabilitační bazén pro cvičení (relaxační cviky, nácvik dýchání k porodu, kondiční cviky).

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy po porodu, jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu a to, každý sudý týden v měsíci ve středu od 15,00. Prohlídka je spojená s přednáškou na téma prenatální péče a problematika porodu, 2x během pololetí se konná přednáška na téma péče o novorozence.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (mimo dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být i dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až do jeho opuštění. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma není povolena.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány, ale nepovažuje porodní plány pro personál za závazné.

Personál není zvyklý spolupracovat s dulou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno. O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje a jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat více žen najednou a jsou přitom od sebe částečně odděleny zdí. Doprovod může být v 1. době porodní přítomen.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení a zákaz jídla a pití během porodu nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

K tlumení porodních bolestí jsou častěji nabízeny metody farmakologické. Je možné využít: epidurální anestezii, analgetika, entonox, elektroanalgezii nebo rodičkou řízenou intravenozní analgezii. Nejčastěji je nabízena epidurální anestezie.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodního vaku, ribstole, závěsného lana, porodní stoličky, sprchy, vany, poslechu hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízeno využití sprchy.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti. Prostory, kde probíhá vlastní porod, jsou zařízeny jako klasický porodní sál. Místnost pro 2. dobu porodní je vyhrazena pouze pro 1 rodičku.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit pouze polohu vleže bez přivázaných nohou na posteli nebo na porodním křesle.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na lůžku.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může doprovod zůstat s rodičkou. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U vyšetření novorozenců může být přítomen i doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, pouze po fyziologickém vaginálním porodu. Bonding není podporován v případě vaginálního porodu s komplikacemi, předčasného porodu, ani porodu císařským řezem. Bonding je podporován tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá ihned po porodu.

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 8 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, WC, sprcha a telefon.

Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny civilním nábytkem, TV a lednicí. Na těchto dvou pokojích je rovněž možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Starší děti mohou na pokoje bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici dětské jednorázové pleny a kosmetiku na ošetření novorozence.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Ambulantní porod je možný. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby pro rodičky s postižením, nemá k dispozicic bezbariérové pokoje a sociální zařízení a nemá zkušenosti z hendikepovanými rodičkami. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog nebo psycholožka.

Porodnice  spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Porodnice  je schopna zajistit pro klientky  např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/ nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

ersonál porodnice je schopen s klienty a klientkami komunikovat rusky a anglicky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Od 1.3.2008 má titul "Baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve (pro Banku pupečníkové krve, Archiv buněk, Cord Blood Centrum CZ).

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu:  zdarma

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300Kč/den

Pokoj pro nepřetržitý 24hod. pobyt celé rodiny: 1000Kč/den (včetně celodenní stravy)

Aktualizace medailonu

31. 10. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

  Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz