Aperio

Porodnice Karlovy Vary

24.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, KKN a.s., nemocnice v Karlových Varech
Typ zařízení
krajské
Adresa
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
Kontakt
tel. 354 225 111 (ústředna), info@nemkv.czwww.nemkv.cz
Primář
MUDr.Tomáš Semerádt, tel. 354 225 230, tomas.semeradt@kkn.cz
Vrchní sestra
Eva Kuráková, tel. 354 225 241, eva.kurakova@kkn.cz
Kurz předporodní přípravy
Těhotenské cvičení
Lada Macečková, www.centrumrodinka.cz, lada.maceckova@seznam.cz

Služby před porodem

Porodnice sama nepořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod, ale poskytuje ženám seznam zařízení a osob, které ve městě předporodní přípravu pořádají.

Pro ženy i jejich doprovod může porodnice v případě zájmu uspořádat jednorázová informativní setkání, která nejsou součástí předporodních kurzů.

Porodnice nepořádá  cvičení pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy po porodu porodnice nabízí všem ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu je doporučováno ženu doprovázet max. 2 osobami. Kromě rodinných příslušníků (přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná)  a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Doprovod může s rodičkou zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány, ale nepovažuje je pro sebe za závazné.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

První doba porodní

V místnosti určené pro 1. dobu porodní se může najednou připravovat více žen. Místnost je vybavena spíše jako civilní pokoj. Doprovod může být přítomen. Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti, která je vždy vyhrazena pouze pro jednu rodičku. Tato místnost je vybavena spíše jako klasický sál.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné, ale personál porodního sálu vyprázdnění doporučuje a v zařízeních předporodní přípravy či při návštěvách porodního sálu jsou nabízeny prostředky k šetrnému vyprázdnění (roztok Yal). O příjmu jídla a pití si ženy rozhodují samy.

Elektronický monitoring je prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z farmakologickýc metod tišení bolesti jsou k dispozici epidurální anestezie a analgetika. Nejčastěji jsou nabízena analgetika. Farmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než nefarmakologické.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využít: porodní míč, porodní vak, ribstole, porodní stoličku, sprchu, vanu, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízeno využití sprchy.

Druhá doba porodní

Pokud si to žena přeje a uspořádání porodní místnosti to dovoluje, může zůstat na druhou dobu porodní v téže místnosti, kde trávila první. Jedna z místností je zařízena jako komfortně vybavený byt 1+0, s rohovou vanou umožňující porod do vody a žena zde tráví všechny doby porodní. V roce 2013 neproběhl do vody žádný porod.

Je-li porod fyziologický, může si žena vybrat z následujících poloh: na porodní stoličce, na porodním vaku, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami je porod vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez připevněných nohou a tatáž poloha s připevněnýma nohama.

V případě porodu císařským řezem nemůže být partner přítomen operaci. Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP. Na pooperační pokoj jsou umísťovány rodičky po císařských řezech obvykle na dobu 24 hodin. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli nebo na porodním vozíku.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod zůstat s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky. Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

V srpnu 2014 proběhla rekonstrukce oddělení šestinedělí. Na všech pokojích došlo k výstavbě nových sociálních zařízení. Na oddělení jsou 4 pokoje třílůžkové, z toho jeden pooperační a jeden bezbariérový, 1 pokoj dvoulůžkový a 3 nadstandartní pokoje, z toho opět jeden bezbariérový. Na všech pokojích (kromě pooperačního) jsou samozřejmě přebalovací pulty a vaničky na ošetřování a koupání novorozenců.

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně. V areálu celé nemocnice je bezplatná wifi síť.

Návštěvní hodiny na oddělení šestinedělí jsou od 10 do 19 hodin a nejsou věkově omezené.

Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a v omezeném množství dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 96 hod. domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní. Ambulantní porod je možný.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice nezprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy, rusky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem intermediárního typu s regionální působností, t.j koncentruje všechny předčasné porody od 32. týdne těhotenství z Karlovarského kraje. Nemá titul „baby-friendly hospital" (vzhledem k perinatologickému centru jej mít nebude).

Umožňuje odběr pupečníkové krve od firem Cord Blood Center a Národní centrum tkání a buněk.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 8 lekcí + exkurze na porodní sál a telefonické konzultace. Cena celkem 2300 Kč. www.centrumrodinka.cz

Doprovod rodičky k porodu: 40 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 450 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 300 Kč + celodenní strava 209 Kč /dobrovolné/

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 741

Míra císařských řezů v r. 2013: 25,6 %

(zdroj: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

24. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 27

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství