Aperio

Porodnice Kadaň

19.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Kadaň s.r.o.
Typ zařízení
městské
Adresa
Golovinova 1559, 432 01
Kontakt
tel. 474 944 111 (ústředna), posta@nemkadan.czwww.nemkadan.cz
Primář
MUDr. Aleš Padrta, tel. 474 944 233, padrta@nemkadan.cz
Vrchní sestra
Lenka Štěpánková, tel. 474 944 275stepankova@nemkadan.cz
Kurz předporodní přípravy
Vladimíra Chamulová DIS, chamulova@nemkadan.cz, tel. 474 944 348
Těhotenské cvičení
Vladimíra Chamulová DIS, chamulova@nemkadan.cz, tel. 474 944 348

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 8 – 16 hodin a je rozdělen do 4 – 8 lekcí. Vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.

Na požádání může porodnice připravit pro ženy a jejich doprovod také jednorázové informativní setkání o průběhu porodu, které není součástí předporodního kurzu.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné. Jedná se o těhotenskou gymnastiku.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu,  v pondělí - pátek od 13 - 15 hodin nebo mimo tento čas po dohodě s vrchní sestrou.

Registrace rodičky k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (přítomnost staršího sourozence u porodu není možná) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a pro personál je považuje za závazné.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to v případě fyziologického porodu umožněno.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Doprovod může být přítomen. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení, zákaz jídla ani pití nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní a ve 2. době porodní kontinuálně.

Častěji jsou k tlumení porodních bolestí nabízeny nefarmakologické metody.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, porodního vaku, porodního míče, porodní stoličky, závěsného lana, ribstole,  poslechu hudby a aromaterapie. Nejčastěji je nabízeno využití vany.

Z farmakologických metod tišení porodních bolestí je k dispozici epidurální anestezie a také analgetika, která jsou nabízena častěji.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena většinou stěhuje do jiné místnosti (zůstává jen v případě, že jsou ostatní místnosti obsazeny nebo pokud rodí na nadstandardním porodním pokoji). Kromě klasického porodního sálu má porodnice k dispozici také dvě místnosti, zařízené spíše jako civilní pokoje (domácí nábytek a zařízení, vana, barevné ladění stěn, pomůcky pro alternativní porod, aj.). Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit libovolnou polohu: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle, v závěsu, na všech čtyřech. Porod do vody je možný (v r. 2009 - 1, v r. 2010 - 0, v. r. 2013 - 2). Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a na porodním vaku.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně, pokud není porod kontraindikován.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci (z hygienických, bezpečnostních a organizačních důvodů). Rodičky po císařském řezu nejsou automaticky překládány na jednotku intenzivní péče. Při celkové anestezii je rodička v kontaktu se svým dítětem na pooperačním pokoji a v případě svodné anestezie na porodním sále. Porodnice umožní doprovodu žen po císařském řezu, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede buď porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh (v 60% případů), nebo lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice (ve 40% případů). Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací -  personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Dítě není po porodu od matky odděleno (např. z důvodu poporodních vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud oddělení odmítá je přesvědčována o jeho potřebě. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod rodičky. K přerušení pupečníku dochází ihned či po dotepání na základě stavu novorozence, přání rodičky a posouzení lékaře.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginílním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem snahou vycházet vstříc přáním matky. Podpora bondingu probíhá tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá tak, že Dítě přiloženo k tváři. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Nemocnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností, děti jsou převáženy do nemocnice Most. Porodnice má intermediární jednotku, kde dochází ke kontaktu matky a dítěte dle stavu dítěte a domluvě matky s pediatrem.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in není možný.

Na oddělení šestinedělí je 8 jednolůžkových nadstandardních, 4 dvoulůžkové, 1 trojlůžkový a 1 vícelůžkový pokoj. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC, sprchou, domácím nábytkem, TV, rádiem a telefonem. Součástí nadstandardní péče je možnost výběru stravy, včetně přídavků ovoce nebo mléčných výrobků. Na jednom z těchto pokojů je také možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, denně od 10,00 do 11,30hod., na nadstandardních od 9,00 do 19,00hod, lze domluvit také individuálně po dohodě s ošetřujícím lékařem. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  min. po 72 hodinách, po císařském řezu za 5 dní. Propuštění dříve je možné jen na výslovné přání ženy (negativní reverz).

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice je zařízena bezbariérově. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud  si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je v tom personálem podporována.

V nemocnici/porodnici není k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice dokáže vyhovět požadavku rodičů o spolupráci s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat - anglicky a německy.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínky, stížnosti) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem, má intermediární jednotku. Od r. 1999 má titul „baby-friendly hospital".

Dne 6.6.2006 byla pracovišti udělena akreditace MZ ČR.

Odběr pupečníkové krve umožňuje pouze klientům Cord Blood Center CZ.

Zdarma porod v Centru aktivního porodu a porod do vody.

Porodnice umožňuje utajený porod podle zák. 422/2004 Sb. Od 1.6.2007 je v provozu Baby Box.

Ceny za služby

Předporodní kurz pro rodičky: 456 - 800Kč (dle druhu kurzu)

Doprovod k porodu: bezplatný

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300 - 600Kč/den (dle typu pokoje)

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: cena pokoje + strava 138Kč/den

Aktualizace medailonu

31.10.2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz