Aperio

Porodnice Jihlava

19.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Typ zařízení
krajské
Adresa
Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
Kontakt
tel. 567 157 651 (ústředna) www.nemji.czsekretariat@nemji.cz
Primář
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., tel. 567 157 651, roztocila@nemji.cz
Vrchní sestra
Mgr. Alena Valová, tel. 567 157 832valovaa@nemji.cz
Kurz předporodní přípravy
Mgr. Alena Valová, tel. 567 157 832, valovaa@nemji.cz
Těhotenské cvičení
Mgr. Alena Valová, tel. 567 157 832, valovaa@nemji.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 10 hodin a je rozdělen do pěti lekcí. Vede jej porodní asistentka.

Účast na kurzech  je dobrovolná.

Pro všechny ženy připravuje porodnice také jednorázová informativní setkání, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je dobrovolná.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné, které vede porodní asistentka. Jedná se o těhotenskou gymnastiku. Ženy mohou navštěvovat rovněž těhotenské plavání.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Ženu mohou k porodu doprovázet max. 2 osoby. Rodičku může doprovázet kdokoliv, koho si vybere. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro sebe za závazné.

O způsobu vedení porodu rozhoduje rodička. Pokud si žena přeje rodit s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno (lékař ošetřuje případná porodní poranění). Porodní asistentky vedou většinu fyziologických porodů bez kompliací.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 5 takových místností a jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje, nikoliv jako klasické porodní sály.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru, holení, zákaz jídla ani pití nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním a rizikovém porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využít porodní míč, porodní vak, ribstole, porodní stoličku, sprchu, vanu, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem, nahřívané pecky - suché teplo. Relaxační pomůcky nabízí personál všechny dostupné.

Epidurální anestezie a analgetika jsou poskytována vcelku bez omezení. Personál je nenabízí, ale na žádost ženy je poskytne.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Místnosti určené pro porod jsou zařízeny spíše jako civilní pokoj. jsou vybaveny nábytkem obývacího pokoje, dvojlůžkem, TV, telefonem, rádiem, WC, sprchou a relaxačními pomůckami. Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na porodním křesle, na boku, do vody (v r. 2009 - 6 porodů do vody, v r. 2013 - 2 porody do vody). Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou a v kleku (na boku).

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen operaci. Rodičky po císařském řezu jsou 1 - 2 hodiny na zotavovacím pokoji.

Fyziologický porod vede jak samotná porodní asistentka, která volá lékaře pouze při komplikacích, tak porodní asistentka za přítomnosti lékaře, který dohlíží na průběh porodu. V některých případech vede fyziologický porod i lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkový přístup zdravotnického personálu je aktivní a individuální.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty jevyčkáván (není podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá na operačním sále. Porodnice umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. U vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod rodičky.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován tak, že dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Předčasně narozené děti jsou převáženy do perinatologického centra. Rodičky za nimi nejsou automaticky převáženy.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V r. 2009 bylo při propuštění výlučně kojeno 99,6% dětí, v roce 2013 - 1080 dětí.

Rooming-in a částečný rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 5 jednolůžkových nadstandardních a 9 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha a WC. V nadstandardních pokojích je navíc civilní nábytek, telefon, televize, rádio a lednička. Na těchto pokojích je zároveň možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 10,00 do 11,00 hod. a od 15,00 do 17,00hod. Po domluvě kdykoliv. Starší děti mohou na návštěvy od 10 let věku.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. po porodu. Po císařském řezu za 4 dny. Ambulantní porod je možný.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění z porodnice. Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje speciální služby rodičkám s postižením a to zcela individuálně dle postižení. Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Umožňuje ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Personál v porodnici nabízí hendikepovaným rodičkám individuální přístup, spolupráci s dalšími obory, zajištění sociálních služeb, tlumočníků, komunikaci ve znakové řeči aj.

V nemocnici je k dispozici psycholog/žka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy, francouzsky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je pověřen přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek personál porodnice, tiskový mluvčí a náměstek pro kvalitu.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Od r. 2003 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve (pouze pro uchování buněk pro vlastní potřebu, ne jako dárce pro centrální banku buněk).

Ceny za služby

Doprovod k porodu: zdarma

Předporodní kurz pro rodičky: 250Kč/4lekce

Jednorázový předporodní kurz: 500Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 550Kč/den

Aktualizace medailonu

11.11.2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz