Aperio

Porodnice Ivančice

11.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Ivančice, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Široká 16/401, 664 95 Ivančice
Kontakt
tel. 546 439 411, www.nspiv.czsekretariat@nspiv.czwww.porodnice-ivancice.cz
Primář
MUDr. Josef Pulkert , tel. 546 439 481, pulkert@nspiv.cz
Vrchní sestra
Alena Bínová, tel. 546 439 482, binova@nspiv.cz
Kurz předporodní přípravy
viz vrchní sestra
Těhotenské cvičení
Zdenka Sobotková, tel. 546 439 583

Služby před porodem

Porodnice pořádá 1x měsíčně kurz předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Vede je gynekolog, vrchní sestra a pediatr. Účast je dobrovolná.

Porodnice pořádá také cvičení pro těhotné, které je rozdělené pro ženy v prvním a druhém trimestru a ženy v třetím trimestru. Probíhá i plavání těhotných pod vedením rehabilitační sestry.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu je vhodná.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (s vyjímkou starších sourozenců novorozence) a přátel to může být i dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit s porodní asistentkou, je jí to umožněno (zůstává ve spojení s lékařem konzultacemi).

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti pro první dobu porodní jsou uspořádány tak, že se v nich připravuje vždy jen jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru a holení nejsou nutné, ženy si o nich rozhodují samy.

Zákaz jídla a pití neexistuje.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně, sprchy, relaxačních pomůcek (balón, masážní strojky, porodní vak, porodní stolička, žíněnka) a masáží prováděných personálem. (Aromaterapie, pokud si ji rodička vezme s sebou.)

Epidurální analgezii poskytuje porodnice vcelku bez omezení. Personál ji ženám sám nabízí, i bez lékařské indikace. Neuroplegická analgezie není nabízena.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila 1.dobu porodní, někdy je přestěhována do jiné místnosti.

3 místnosti určené pro porod jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje – k dispozici je vana, sprcha, stolek, křeslo, CD přehrávač s uklidňující  hudbou. Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v sedě na porodní stoličce, na porodním vaku a ve dřepu. Dvě nejčastěji praktikované polohy porodnice nespecifikovala. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu umožňuje porodnice ženám rodit vaginálně.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen operaci. Rodičky po císařském řezu jsou přeloženy na porodní oddělení. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Císařské řezy jsou prováděny převážně v epidurální analgezii, ke kontaktu novorozence s matkou dochází krátce po operaci.

Fyziologický porod vede většinou  porodní asistentka, lékař dohlíží na jeho průběh. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Po porodu není dítě od matky oddělováno z důvodu poporodních vyšetření. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky. K přerušení pupečníku dochází ihned nebo po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován pobytem v rooming-in. Předčasně narozené děti jsou převáženy do perinatologického centra v Brně. Rodičky za nimi nejsou automaticky převáženy. K převozu dochází na základě domluvy s perinatologickým centrem.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Nepovzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V r. 2009 i 2010 bylo při propuštění výlučně kojeno 93% dětí, v r. 2011 92% dětí.

Rooming-in je a částečný rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou k dispozici pouze jednolůžkové pokoje. Všechny pokoje mají vlastní sprchu a  WC. K dispozici je 8 pokojů.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen od 14,00 hod do 17,00 hod. Děti mohou na návštěvy také bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, aj.) a kosmetiku pro novorozence.

Po fyziologickém porodu odchází prvorodičky 4. den, vícerodičky 3. den domů (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít nejdříve 2. den po porodu (den porodu se nezapočítává). Po císařském řezu 5. den.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění z porodnice. Službu porodní asistentky v domácnosti po návratu porodnice nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby pro rodičky s postižením. Porodnice má k dispozici omezeně bezbariérových pokojů se sociálním zařízením. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) snaží se personál respektovat její přání (záleží na průběhu porodu a rozhodnutí lékaře). Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy, francouzsky a rusky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností).

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od r. 2000 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: bezplatný, příplatek 160 Kč při přítomnosti doprovodu na oper. sále.

Předporodní besedy: zdarma

Kurz těhotenského cvičení (plavání): prvních 15 min. hradí pojišťovna + dalších 15 min.:  27Kč

Skupinové cvičení: 25 Kč/hod

Jednolůžkové pokoje zdarma.

Zpoplatněno je připojení vlastního TV nebo zapůjčeného TV z oddělení. K dispozici je zdarma TV na chodbě oddělení.

Statistiky

Počet porodů: 498 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 18,9 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

 

Aktualizace medailonu

11. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 16

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství