Aperio

Porodnice Hradec Králové

19.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
Kontakt
tel. 495 833 387, mullerjar@fnhk.czwww.fnhk.cz
Primář
MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D., tel. 495 832 152, kopecky@fnhk.cz
Vrchní sestra
Jolana Kubátová, tel. 495 833 318, kubatova.jolana@fnhk.cz
Kurz předporodní přípravy
ZDRAVIS Pharm.Dr. Miloslav Hronek, Ph.D., tel. 495 067 254, www. porod1.cz, hronek@faf.cuni.cz, MUDr. Božena Buriánková
Těhotenské cvičení
por.as. Martina Hudečková - porodní sál

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy ve spolupráci s agenturou ZDRAVIS.

Porodnice nepořádá jednorázová informativní setkání o průběhu porodu.

Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu, prohlídky pokojů šestinedělí jsou možné pouze na požádání.

Porodnice nepožaduje registraci žen k porodu.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka, dula nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou. K porodu nemůže jako doprovod starší sourozenec novorozence. Pokud žena rodila doma a přijede do porodnice kvůli komplikacím, je umožněna porodní asistentce, se kterou rodila, přítomnost na porodním sále.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Pokud nenastanou komplikace, je porodní plán považován za závazný. 

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena, která zde tráví i následující doby porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a zákaz jídla jsou spíše nutné, pokud je však žena odmítne, vyhoví se jí. Holení a zákaz pití nejsou nutné, ženy si rozhodují samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balón, ribstole, závěsné lano), poslechu hudby, aromaterapie a masáží prováděných personálem. Pomůcky jsou nabízeny všechny bez upřednostňování některé z nich.

Epidurální a neuroplegická analgezie jsou poskytovány vcelku bez omezení. Personál je ženám sám nabízí, i bez lékařské indikace.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Jedna z těchto místností je zařízena spíše jako civilní pokoj – vana, nábytek, křesla, TV. Ve všech místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to na porodní stoličce, na porodním vaku, v kleku, ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu a ve dřepu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha s upoutanýma a tatáž poloha s volnýma nohama. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci. Je přítomen prvnímu ošetření novorozence. Ženy po operaci  jsou  6 hod na jednotce intenzivní péče (dále JIP) a poté odcházejí na standardní oddělení. Děti jsou přinášeny na JIP ke kojení dětskou sestrou. Porodnice neuvedla, jak je postupováno, odmítá-li žena pobyt na JIP. Porodnice neumožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl starat o novorozence po dobu indispozice matky. Po císařském řezu ještě na sále  probíhá první přiložení dítěte k prsu.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě. 
Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou není jí to běžně umožněno, porodní asistentka může v  této porodnici rodit pod dohledem lékaře.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj.

Dítě je po porodu od matky odděleno po dobu prvního ošetření dítěte. K přerušení pupeční šňůry dochází dle stavu novorozence, tj. po dotepání pupečníku či ihned.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována nepřetržitým kontaktem v rooming-in a plněním zásad nutných pro udělení titulu "Baby-friendly hospital". Pokud dojde při porodu ke komplikacím, a matka je oddělena od dítěte, dochází ke kontaktu dle stavu matky a novorozence, v min. 3 hodinovém intervalu. V případě hospitalizace novorozence na novorozenecké jednotce intenzivní péče je možné, aby matka docházela za novorozencem kdykoliv.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Částečný roomnig-in není možný.

Na oddělení šestinedělí jsou 3 jednolůžkové nadstandardní, 6 dvoulůžkových a 3 trojlůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici WC, sprcha a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny lednicí, TV, telefonem, počítačem a připojením na Internet. Pokoj pro nepřetržitý pobyt partnera porodnice nemá.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen pouze v případě nadstandardu. Na pokoje mohou i starší děti rodiček. Běžně probíhají návštěvy ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, a to denně od 10,00 do 15,00hod a do 17,00 do 20,00hod.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází po 72 hodinách od porodu  domů. Dřívější odchod je možný po dohodě (porodnice blíže nespecifikovala).

Po císařském řezu  žena obvykle odchází 96 hodin po operaci.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Na žádost rodičky může zprostředkovat návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou hradí zdravotní pojišťovna.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby i ženám s postižením. Porodnice nemá  k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Ubytování hendikepovaných rodiček spolu s doprovodem nejde z provozních důvodů, je však možný celodenní pobyt kromě noci.
Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí ) je personálem podporována.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat  pomocí profesionálních překladatelů.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Porodnice  je schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je pověřeno přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientů kontrolní oddělení fakultní nemocnice.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a má titul „baby-friendly hospital“.

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 400 Kč

Porod na nadstandardním porodním pokoji: 400 - 500 Kč (2 pokoje lišící se velikostí a porodním lůžkem)

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 650 Kč/den

Aktualizace medailonu

20. 7. 2010

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz