Aperio

Porodnice Havlíčkův Brod

19.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Kontakt
tel. 569 472 111 (ústředna), www.onhb.cz
Primář
MUDr. Pavel Antonín, tel. 569 472 243, pavel.antonin@onhb.cz
Vrchní sestra
Martina Horáčková, tel. 569 472 403, martina.horackova@onhb.cz
Kurz předporodní přípravy
porodní asistentky, tel. 569 472 397
Těhotenské cvičení
Havlíčkův Brod tel. 569 425 000, Chotěboř tel. 569 472 397

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy a těhotenské cvičení. Jedná se těhotenskou gymnastiku a plavání. Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (nemůže starší sourozenec novorozence) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Personál považuje porodní plán za závazný (pro personál). Porodní plán je vždy s rodičkou podrobně probrán a podle jednotlivých bodů, pokud je to možné, je porod veden.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno. Vždy o průběhu porodu rozhoduje rodička s lékařem, vše je předmětem jejich společné diskuze a domluvy.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 4 takové místnosti.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení a zákaz pití a jídla nejsou nutné, ženy si rozhodují samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou rodičkám nabízeny častěji.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí následující: porodní míč, porodní vak, ribstole, závěsné lano, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Epidurální anestezie je poskytována vcelku bez omezení. Neuroplegická analgezie je aplikována pouze na základě indikace. Další možné farmakologické metody tišení bolesti: analgetika, Entonox. Nejčastěji je nabízena epidurální anestezie.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny 4 místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (barevné ladění, civilní nábytek, výzdoba) a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a v kleku. Porod do vody je možný po domluvě s primářem porodnického oddělení (v r. 2009 - 3 porody do vody, v r. 2011 - 0, v r. 2012 - 2).

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci. Doprovod může být s rodičkou před a po operaci, nikoli na operačním sále. Po císařském řezu jsou ženy po dobu dvou hodin sledovány na dospávacím pokoji - t.j.oddělení JIP(zde může být také s nimi doprovod) a následně převezena na oddělení šestinedělí, kde se o ženu postarají kvalifikované porodní asistentky. Porodnice umožní doprovodu žen po císařském řezu, aby se mohl na samostatném pokoji, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá tak, že dítě je přiloženo k prsu.

Fyziologický porod vede většinou lékař. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Doprovod může být s rodičkou po celou dobu i v raném poporodním, na nadstandardním pokoji neomezeně dlouho.

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

Matka může být s dítětem po porodu v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v její bezprostřední blízkosti. Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází na základě dohody porodníka rodičky, tj. i po jeho dotepání. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod ženy.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou klokánkování po spontánním i operativním porodu, podle přání rodičky. Dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Porodnice má novorozeneckou jednotku intenzivní péče. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný.

Ambulantní porod není umožněn.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2009, 2010, 2011 i 2012 bylo při propuštění výlučně kojeno 99% dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové a 10 dvoulůžkových pokojů. WC, sprcha a zařízení na koupání dítěte jsou společné vždy pro dva pokoje. 2 jednolůžkové pokoje jsou zařízeny jako nadstandardní (lednice, TV, rádio, telefon, nábytek, lůžko pro doprovod, balkón) a umožňuje nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně. Na pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně v odpoledních hodinách, po domluvě i dopoledne. Na pokoje mohou bez věkového omezení i starší děti rodiček.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a dětskou kosmetiku.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  3. den domů (den porodu se nezapočítává), po císařslkém řezu za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění (horká linka kojení, kojící poradna). Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice zajistí rodičkám s postižením dostupnost všech pomůcek a prostor porodnice. Je zařízena bezbariérově. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky a německy, případně kontaktuje překladatele.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je osoba pověřená přijímaním písemných podnětů (připomínky, stížnosti) klientek.

Ostatní informace o porodnici

 

Porodnice je perinatologickým centrem a od r. 1997 má titul „baby-friendly hospital“.

Neumožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 100 Kč za jednorázové oblečení

Předporodní kurz pro rodičky: 250 Kč pro pár

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 400 Kč/den

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 400 Kč/den

Strava pro doprovod: 100 Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 1326 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 26,5 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

9. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 23

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství