Aperio

Porodnice Havířov-Město

19.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Dělnická 1132/24, 73601 Havířov - Město
Kontakt
tel. 596 491 411, gynekologie@nsphav.cz 
Primář
MUDr. Petr Wiecek, tel.596 491 403, petr.wiecek@nsphav.cz
Vrchní sestra
není
Kurz předporodní přípravy
Bc. Jana Kanioková, tel. 596 491 686, jana.kaniokova@nsphav.cz
Těhotenské cvičení
viz kurz předporodní přípravy

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 10 hodin a je rozdělen do 10 lekcí. Účastníci mají možnost výběru ze tří hodinových lekcí – plavání, cvičení, přednáška. Kurz vede porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je rovněž dobrovolná.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (starších 18ti let) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Podmínkou účasti je nepřítomnost příznaků akutního onemocnění a intoxikace. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění, i v raném poporodním období. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je doprovod porodní asistentky, se kterou rodila, možný.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti.

Personál porodnice je zvyklý pracovat s porodními plány. Za závazné je považuje v případě fyziologického, nekomplikovaného porodu.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to umožněno.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Klystýr, holení, zákaz jídla i pití nejsou nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno (vždy rozhoduje zdravotní stav rodičky).

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

V průběhu porodu je možné poskytnout tlumení bolesti následujícími farmakologickými způsoby: epidurální anestezie, analgetika, entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodního vaku, porodní stoličky, sprchy, poslecuh hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízena sprcha. Ženy preferují sprchu a porodní balón.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Místnosti jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením s velkým sprchovým koutem (rodička může ve sprše využít porodní míč) a porodnickou polohovatelnou postelí. Místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje – barevné malby, záclony, žaluzie, nábytek, rádio, přehrávač, apod. Ve všech místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to na porodní stoličce, na porodním vaku, na porodním křesle, v kleku, ve dřepu a na boku. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a v sedě na porodní stoličce. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu může žena rodit vaginálně, o způsobu porodu rozhoduje lékař (nesmí být kontraindikace).

Fyziologický porod vede většinou lékař. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci. Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

V případě porodu císařkým řezem může být doprovod pouze na předsálí operačního sálu. Po císařském řezu jsou ženy překládány na tzv. MOJIP. Pokud rodička přeložení odmítne a její pooperační stav je bez komlikací, je možné ji uložit na dospávací pokoj či ponechat na porodním sále a po té přeložit na oddělení šestinedělí. Kojení porodnice zajišťuje donášením novorozence na MOJIP.

Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky, starat o dítě, ale jen v případě hospitalizace rodičky na samostatném pokoji.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Po porodu dítě není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Rodička je výslovně požádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud odmítne oddělení dítěte, je možné poporodní vyšetření provést s časovým odstupem. K přerušení pupečníku dochází před jeho dotepání. V případě, že má rodička Rh negativní krevní skupinu, provádí se přerušení pupečníku ihned.

U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod matky.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován podporou kontaktu mezi matkou a dítětem. Po porodu (fyziologickém vaginálním, císařským řezem, předčasném nebo fyzilogickým vaginálním s komplikacemi) je dítě ihned položeno na břicho matky a dále přiloženo co nejdříve k prsu matky. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Při porodu s komplikacemi je uvedené s přihlédnutím ke stavu matky a dítěte. Nemocnice nemá novorozeneckou jednotku intenzivní péče ani oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. V případě nutnosti je dítě převezeno na novorozeneckou jednotku intenzivní péče do FN Ostrava nebo Městské nemocnice Ostrava Fifejdy.

Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky

Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování.

Ambulantní porod je možný, je vhodné tento porod předem konzultovat s porodníkem a pediatrem.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Povzbuzuje zakládání skupin dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V r. 2012 bylo 84% dětí při propuštění výlučně kojeno.

Rooming-in  i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 8 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici telefon a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoj je navíc vybaven WC, sprchou, lednicí, TV, křesly, záclonami a žaluziemi. Umožňuje také nepřetržitý 24 hodinový pobyt doprovodu. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 16,00 do 17,00hod., po dohodě i jindy. Starší děti rodiček mohou na pokoje nejdříve od 10 let věku. 
V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. den a po císařském řezu obvykle odchází 4. - 5. den, den porodu se nezapočítává.

Zvláštní služby

Porodnice  má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit  fyziologicky (pokud možno bez  lékařských intervencí), a možnost fyziologického porodu není kontraindikována z důvodu základního onemocnění, je žena v tomto záměru personálem podporována. Ubytování hendikepované rodičky spolu s doprovodem je možné, pokud to dovoluje kapacita oddělení.

V nemocnici/porodnici je k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Porodnice poskytuje i vegetariánskou stravu.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat polsky, německy, anglicky, maďarsky a rusky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Má titul Baby - friendly hospital.

Porodnice nezprostředkovává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Porodnice má nové porodnické boxy se sociálním zázemím, novou porodnickou postel AXA. V lednu 2008 byly otevřeny nově rekonstruované prostory porodního traktu – porodní boxy, observace, operační sál.

V porodnici/nemocnici existuje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 500 Kč

Doprovod k porodu: bezplatný

Nadstandardní pokoj: 400 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 800 Kč/den

Další zpoplatněné služby: Užití medicinálního plynu Entonoxu - 1000 Kč

Aktualizace medailonu

23.11.2013

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz