Aperio

Porodnice Domažlice

18.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Domažlická nemocnice, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Kozinova 292, 344 22 Domažlice
Kontakt
porodní sál tel. 379 710235, johankova@centrum.cz
Primář
MUDr. Ladislav Hamadej, tel. 379 710 221, ladislav.hamadej@donem.cz
Vrchní sestra
Božena Volfová, tel. 379 710 116, bozkav@centrum.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc. Nikol Kalajová, tel. 728 276 154
Těhotenské cvičení
Bc. Nikol Kalajová, tel. 728 276 154

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 16 hodin a je rozdělen do 8 lekcí. Vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.

Jednorázová informativní setkání o průběhu porodu porodnice 6x do roka.

Porodnice pořádá těhotenské cvičení, které je součástí předporodních kurzů.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu.

Registrace rodičky k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.

Personál porodnice neměl možnost zatím spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Je vždy přítomen u porodu. Možnost porodu jen s porodní asistenkou není možná.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 2 takové místnosti. Žena v nich tráví první i druhou dobu porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení individuálně po domluvě. Zákaz jídla ani pití nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní a kontinuálně v 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodní vany, sprchy, relaxačních pomůcek (míče, žebřiny, žíněnka), poslechu hudby a aromaterapie (ženy si musí donést vlastní prostředky).

Epidurální a neuroplegickou analgezii po domluvě i na přání.

Druhá doba porodní

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli s volnýma nohama, a to ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu a vsedě na porodní stoličce. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Ženy po císařském řezu zůstavájí na oddělení šestinedělí. Kontakt dítěte s matkou pak probíhá dle přání a zdravotního stavu matky a to co nejdříve po operaci a co nejčastěji včetně přikládání dítěte k prsu. Porodnice neumožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Po porodu je způsob kontaktu mezi matkou a dítětem ponechán na přání matky. Přerušení pupečníku se provádí po dotepání pupečníku.

U poporodních vyšetření novorozence může být přítomen i doprovod rodičky.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována položením novorozence ihned po porodu na břicho matky a včasným přiloženým k prsu.

V případě, že je nutný převoz novorozence na jednotku intenzivní péče Fakultní nemocnice v Plzni, matka není automaticky převážena. Porodnice nemá nedonošenecké oddělení.

Požadavek na ambulantní porod zatím v porodnici neměli.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Nepovzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2009 i 2010 bylo při propuštění výlučně kojeno 97% dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in není možný. Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 5 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, telefon, sociální zařízení a TV. Na jednom z nadstandardních pokojů je také možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně neomezeně. Děti mohou na pokoje bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. den domů (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít dříve, ale bez dítěte. Po císařském řezu bez komplikací 3. - 4. den.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění ani návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby a pomoc rodičkám s postižením dle daného postižení. Má k dispozici bezbariérové pokoje i soc. zařízení, kde je možné ubytovat rodičku s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována.

Porodnice je ochotna spolupracovat v případě potřeby s duchovními.

Porodnice může zajistit návštěvu psychologa.

Personál může komunikovat anglicky, německy, rusky, slovensky.

Je možné poskytovat vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním případných připomínek nebo stížností klientek.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500 Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 500 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 400 Kč/den

Poporodní pokoj pro nepřetržitý 24 hod. pobyt celé rodiny: + 600Kč/den pro další osobu (v ceně 3x jídlo) nebo bez jídla 500Kč/den

Informované souhlasy s hospitalizací a dotazníky pro maminky možno volně stáhnout na www stránkach porodnice.

Aktualizace medailonu

21.9.2011

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz