Aperio

Porodnice Česká Lípa

18.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Typ zařízení
akciová společnost
Adresa
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Kontakt
tel. 487 954 111 (ústředna),  www.nemcl.cz
Primář
MUDr. Radek Havlas, tel. 487 924 801, radek.havlas@nemcl.cz
Vrchní sestra
Hana Kandlerová, tel. 487 954 802hana.kandlerova@nemcl.cz
Kurz předporodní přípravy
s.s. Lenka Horová, Mudr.Jana Hofierková, tel. 487 954 800, 487 954 816
Těhotenské cvičení
fyzioterapeuti/tky, tel. 487 954 650, rehabilitace@nemcl.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Pororodnické i novorozenecké oddělení má své samostatně vedené kurzy. Porodnický kurz je veden porodními asistentkami. Kurz trvá cca 1 hodinu. V tomto kurzu jsou účastníci informováni o sepsání porodopisu, příjmu rodičky na porodní sál a o průběhu samotného porodu. Součástí kurzu je i prohlídka porodního sálu, nadstandardních pokojů a oddělení šestinedělí.

Prohlídky jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Novorozenecký kurz je veden novorozeneckými sestrami. V tomto kurzu informuje novorozenecká sestra o péči o novorozence, o kojení, vyšetřeních dítěte v nemocnici, atd.

Účast na kurzech je dobrovolná a bezplatná.

Pro ženy a jejich doprovod může porodnice na požádání připravit také jednorázové informativní setkání o průběhu porodu, které není součástí předporodního kurzu.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné. Jedná se o těhotenskou gymnastiku. Cvičení pro těhotné probíhá od ledna 2012 nově na rehabilitačním oddělení pod vedením odborných fyzioterapeutů/ek a to každý čtvrtek od 14,30 hodin v tělocvičně rehabilitačního oddělení. Objednávky na tel. a emailu viz výše.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Sepisování porodopisů je možné v pondělí - pátek v dopoledních hodinách na porodním sále.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Ženu k porodu smí doprovázet 1 osoba. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodniceje zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro sebe za závazné.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno.

Místnost pro 1. dobu porodní je vyhrazena vždy pouze pro 1 rodičku. Na 2. dobu porodní rodička zůstává ve stejné místnosti jako v 1. době porodní.
Místnosti jsou vybaveny spíše jako klasické porodní sály.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení a zákaz pití během porodu není nutný. Zákaz jídla během porodu je nutný.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Farmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než nefarmakologické.

Z farmakologickýc metod tišení bolesti je k dispozici: epidurální anestezie, analgetika a inhalace Entonoxu. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití: porodního míče, porodního vaku, ribstole, sprchy, poslechu hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává ve stejné místnosti jako během 1. doby porodní. Prostory, kde probíhá samotný porod, jsou zařízeny jako klasické porodní sály a rodí zde vždy pouze jedna žena.

Na porodním sále si žena může zvolit pouze z následujících poloh: vleže bez přivázaných nohou nebo vleže s přivázanýma nohama.

V případě porodu císařským řezem nemůže být doprovod rodičky přítomen operaci. Dítě je po porodu přiloženo k tváři matky. Ženy po císařském řezu nejsou vždy dávány na JIP. Porodnice umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici.

Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud však matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

Doprovod může být s rodičkou po celou dobu i v raném poporodním a může být přítomen u poporodních vyšetření dítěte.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu - dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Bonding není podporován po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu ani po porodu císařským řezem. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný. Děti s nízkou porodní hmotností nebo s vážnějšími komplikacemi jsou převáženy do Ústí nad Labem nebo Mostu.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).
Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 nadstandardní jednolůžkové, 6 dvoulůžkových pokojů a rovněž 1 trojlůžkový. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, v osmi sprcha a WC, ve dvou telefon. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny sedací soupravou, kuchyňským zařízením, TV a lednicí. Pokoje pro nepřetržitý pobyt partnera po celých 24 hodin porodnice nemá. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 15,00 do 17,00hod., na nadstandardních pokojích od 9,00hod. do 21,00hod. Děti mohou na návštěvy od 6 let věku.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny (omezené množství) a dárkové balíčky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází. 3. - 4. den domů. Po porodu císařským řezem je odchod domů možný 4. - 5. den (den porodu se nezapočítává).

Při propuštění novorozenecké oddělení nabízí pomoc při kojení .

Pro kojící maminky je připravena „Laktační poradna“.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení, ale umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom nepodporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Umožňuje odběr pupečníkové krve. Odběr nabízí jak v komerčním, tak v dárcovském programu (Kryštof – záchranář).

V porodnici je provozována banka mateřského mléka.

Od r. 1998 má titul „baby-friendly hospital“.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 40 Kč (cena obleku k porodu)

Předporodní kurz pro rodičky: 200 Kč/pár

Těhotenské cvičení: 30 minut specializovaného cvičení stojí 60 Kč

Inhalace Entonoxu: 500 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500Kč/den

Aktualizace medailonu

9. 11. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz